Ελιές: ασθένειες και αναγκαίες επεμβάσεις

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Βασικές οδηγίες για τους παραγωγούς, προκειμένου να προστατεύσουν τους ελαιώνες από τις απειλές αυτής της περιόδου.

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ ή ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Οι χαμηλές θερμοκρασίες µε παγετούς έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργία πληγών, σχισίματα και αποκόλληση του φλοιού σε βλαστούς και κλάδους των ελαιοδένδρων. Οι πληγές αυτές και τα ανοίγματα αποτελούν σημεία εισόδου του βακτηρίου στα ελαιόδεντρα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ: Πολυάριθμες και σοβαρές µμολύνσεις πραγματοποιούνται μετά από τους παγετούς χαλάζι τον χειμώνα Προσβολές ευνοούνται από βροχερό και υγρό καιρό και κυρίως µέσω προσφάτων πληγών που προκαλούνται από το κλάδεμα, µε καλλιεργητικά εργαλεία, καθώς και από τις µη επουλωμένες ουλές πού δημιουργούνται µε την πτώση των φύλλων. Θερμοκρασίες ανάπτυξης του παθογόνου βακτηρίου είναι από 1-35οCµε άριστη θεοκρασία 25-26.οC. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται όλες τις εποχές του έτους εφόσον επικρατεί υγρός καιρός και υπάρχουν στα δένδρα µη επουλωμένες πληγές . Η µμετάδοση του Βακτηρίου σε αμόλυντες περιοχές γίνεται µε το πολλαπλασιαστικό υλικό και σε μικρές αποστάσεις µε τα σταγονίδια της βροχής και τον άνεμο.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Το Βακτήριο προκαλεί καρκινώματα (όγκους) σε νεαρούς βλαστούς, κλάδους, στον κορμό, στις ρίζες, στο λαιμό και σπανιότερα σε φύλλα. Στα μικρής ηλικίας δένδρα όταν οι όγκοι προσβάλλουν έντονα τον κορμό ή βρίσκονται στο λαιμό ή τις κεντρικές ρίζες προκαλούν μεγάλη εξασθένηση του φυτού, μείωση της παραγωγής και ακόμα μπορεί να προκαλέσουν το θάνατο του δένδρου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1. Συνιστάται να γίνει ψεκασμός των Ελαιοδένδρων µε βορδιγάλειο πολτό αμέσως μετά από τους παγετούς και επανάληψη του ψεκασµού µετά από το κλάδευμα των δένδρων.

2. Αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων τμημάτων των δένδρων.

3. Αποφυγή κλαδεύματος µε υγρό και βροχερό καιρό.

4. Όταν η προσβολή εντοπίζεται στον κορμό ή σε μεγάλους βραχίονες, συνιστάται αφαίρεση των όγκων µε κοφτερό μαχαίρι και επάλειψη της πληγής µε πυκνό βορδιγάλειο πολτό. Οι εργασίες αυτές να γίνονται τους θερινούς μήνες και µε ξηρό καιρό.

5. Τα εργαλεία για το κλάδεμα να απολυμαίνονται µε εμβάπτιση σε διάλυμα φορμόλης σε νερό (αναλογία 5%) ή σε άλλο κατάλληλο απολυμαντικό

6. Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου ελαιώνα, πρέπει να φυτεύονται δενδρύλλια εντελώς υγιή προερχόμενα από ελεγχόμενα φυτώρια.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: χαλκούχα σκευάσματα όπως βορδιγάλειος πολτός, υδροξείδιο του χαλκού κ.ά.

KYKΛΟΚΟΝΙΟ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας διαπιστώθηκε ότι η δραστηριότητα του παθογόνου στα φύλλα και τους μικρούς βλαστούς των ελαιοδέντρων είναι ενεργός. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου και την πραγματοποίηση μολύνσεων. Η ένταση της ασθένειας σε µία περιοχή επηρεάζεται από το ύψος της βροχής αλλά και από την πολύ υψηλή πρωινή υγρασία (διαβροχή φυλλώματος δρόσου ή ομίχλης) σε συνδυασμό µε την ύπαρξη μολύσµατος.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

1) Αραίωμα του φυλλώματος στα πυκνά δένδρα για τη δημιουργία συνθηκών αερισμού και φωτισμού που δεν ευνοούν την ανάπτυξη του κυκλοκονίου.

2) Συνιστάται να γίνει ψεκασμός µε τη λήψη του δελτίου. Χρειάζεται καλό λούσιμο των δένδρων μέχρι απορροής.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: χαλκούχα σκευάσματα όπως βορδιγάλειος πολτός, υδροξείδιο του χαλκού κ.ά.

ΒΕΡΤΙΣΙΛΛΙΩΣΗ

Διαπιστώσεις: Αποτελεί την σοβαρότερη ασθένεια της ελιάς η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί σε σημαντικό αριθμό ελαιώνων και σε διάφορες περιοχές. Πρόκειται για μύκητα εδάφους µε πολύ μεγάλο κύκλο ξενιστών, ο οποίος μολύνει τα δένδρα από τις λεπτές ρίζες και προκαλεί απόφραξη των αγγείων του ξύλου. Η ασθένεια ξεκινά µε τον μεταχρωματισμό των φυτών και γίνεται τελικώς φανερή είτε µε τη μορφή μεμονωμένων ξερών κλάδων στα μεγαλύτερης ηλικίας δένδρα (ημιπληγία) είτε µε την πλήρη ξήρανση των νεαρών δένδρων (αποπληξία).

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επειδή δεν υπάρχουν χημικά μέσα για τη θεραπεία της ασθένειας, συνιστάται η αυστηρή τήρηση των παρακάτω καλλιεργητικών μέτρων:

1) Κοπή και καύση των προσβεβλημένων κλάδων µε τα πρώτα συμπτώματα εκδήλωσης της ασθένειας. Τα μολυσμένα δένδρα συχνά αναβλαστάνουν από τη βάση και δίνουν νέα κλαδιά χωρίς συμπτώματα ενώ είναι συχνό το φαινόμενο της ανάρρωσης.

2) Αποφυγή οργωμάτων

3) Καταστροφή των ζιζανίων

4) Άρδευση µε σταγόνες και αποφυγή της κατάκλυσης και των αυλακιών

5) Χρησιμοποίηση υγειών δενδρυλλίων για την εγκατάσταση ενός ελαιώνα

6) Αποφυγή φυτέματος ελαιοδένδρων εκεί όπου προηγήθηκε καλλιέργεια ευπαθών στην ασθένεια φυτών (πατάτα, τομάτα, βαμβάκι κ.α.)

7) Αποφυγή συγκαλλιέργειας ή γειτνίασης µε ευπαθή στην ασθένεια φυτά

8) Εφαρμογή ηλιοαπολύµανσης σε εγκατεστημένους ελαιώνες.

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ ΣΚΟΛΥΤΕΣ

Συνήθως προσβάλουν δευτερογενώς τα εξασθενημένα από διάφορες αιτίες ελαιόδεντρα. Για την αντιμετώπιση αυτών των εντόμων συνιστώνται καλλιεργητικά μέτρα όπως:

1) Eπιµελές καθάρισμα  των δένδρων από προσβεβλημένα ή µη ξερά ή εξασθενημένα κλαδιά και άμεση καύση αυτών.

2) Αποφυγή διατήρησης προσβεβλημένης ξυλείας στους ελαιώνες.

3) Διατήρηση των δένδρων σε καλή κατάσταση υγείας και θρέψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Πηγή: www.e-ea.gr

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Comments are disabled for this post