Καρκίνωση στις ελιές και τρόποι αντιμετώπισης

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Προσοχή: Δεν ραβδίζουμε ούτε κλαδεύουμε τα δέντρα μετά από βροχή.

Ένα από τα συνηθέστερα σφάλματα που κάνουν οι παραγωγοί, είναι αυτό της συγκομιδής σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, ακόμη και αμέσως μετά τη βροχή, ενόσω τα δέντρα είναι βρεγμένα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη βακτηρίου, που εκδηλώνεται µε το σχηματισμό εξογκωµάτων (καρκινώµατα) στα κλαδιά, στους µεγάλους κλάδους, στον κορµό και σπανιότερα στα φύλλα.

Προκαλεί ξήρανση κλαδιών και εξασθένηση των δέντρων.

Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή βροχής και σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες το βακτήριο µπορεί να προσβάλει τα δέντρα µέσω πληγών που δηµιουργούνται συνήθως από παγετό, χαλάζι, δυνατό άνεµο ή µετά από ράβδισµα ή κλάδεµα. Η ποικιλία Κορωνέϊκη είναι πολύ ευαίσθητη στο βακτήριο. Σοβαρά προβλήματα, ωστόσο, δημιουργούνται και στις υπόλοιπες ποικιλίες, όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ορθής διαχείρισης.

Η καρκίνωση αντιµετωπίζεται µε προληπτικά μέτρα:

  • Αποφεύγετε ράβδισμα και κλάδεµα των δέντρων µε βροχερό καιρό.
  • Αµέσως µετά τη συγκοµιδή, κλάδεµα, παγετό ή χαλάζι συστήνεται προληπτικός ψεκασµός µε εγκεκριµένο χαλκούχο σκεύασµα.
  • Αφαίρεση, αποµάκρυνση και καταστροφή των προσβεβληµένων κλαδιών στη διάρκεια ξηρών περιόδων για να αποφευχθούν νέες µολύνσεις.
  • Τα εργαλεία κλαδέµατος να απολυµαίνονται συστηµατικά σε διάλυµα οινοπνεύµατος ή χλωρίνης 5%.

Στη σύσταση νέου ελαιώνα αποφεύγετε την πυκνή φύτευση και χρησιµοποιείτε υγιή δενδρύλλια που προέρχονται από φυτώρια που δεν έχουν την ασθένεια.

Πηγή: www.e-ea.gr

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Comments are disabled for this post