Ευδεμίδα: πότε και πως θα την αντιμετωπίσετε

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Τεχνικό Δελτίο με χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς στις πεδινές περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας.

Η όψιμη έναρξη της 2η πτήσης του εντόμου έλαβε χώρα στις 4-5 Ιουνίου. Σε περίπτωση που σχεδιάζεται μια μόνο εφαρμογή:

⇒ Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 14-15 Ιουνίου.

⇒ Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 21-22 Ιουνίου.

Σε περίπτωση που προγραμματίζονται δύο εφαρμογές:

⇒ Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η 1 η εφαρμογή να γίνει άμεσα δηλ. στο χρονικό διάστημα 8-10 Ιουνίου.

⇒ Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η 1 η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 15-17 Ιουνίου.

Συνιστάται η τακτική και ανά διήμερο διενέργεια ελέγχου της προσβολής.

Η απόφαση για τον χρόνο επανάληψης της επέμβασης, εξαρτάται από το ύψος της προσβολής, την παραγωγική κατεύθυνση, την ευαισθησία της ποικιλίας, το ιστορικό του αμπελώνα και το φυτοπροστατευτικό.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Από την  λίστα για τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα της ευδεμίδας και την λίστα με τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για τους εχθρούς της αμπέλους έκδοσης 04/04/2019, σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου, εάν απαιτείται η συνδυασμένη αντιμετώπιση και άλλων εχθρών όπως θρίπες, τζιτζικάκια, ακάρεα, κογχυλίδα, κοκκοειδή, κ.ά., προκειμένου να επιλεχθεί εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο με συνδυασμένη δράση.

Πηγή:www.e-ea.gr

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Comments are disabled for this post