Νέο δελτίο φυτοπροστασίας για την ελιά

Προσοχή στο Γλοιοσπόριο και στο Κυκλοκόνιο. Συστάσεις προς τους  παραγωγούς. Νέο Τεχνικό Δελτίο με χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς στις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης εξέδωσε σήμερα το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας. ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ […]

Διάβασε περισσότερα