«Στήριξη – κατάρτιση – απασχόληση ανέργων στον αγροτικό τομέα»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Στήριξη – κατάρτιση – απασχόληση ανέργων στον αγροτικό τομέα»

Διάβασε περισσότερα