Εχθροί και ασθένειες των εσπεριδοειδών

εσπεροειδη

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για τα εσπεριδοειδή.

Οι προειδοποιήσεις αφορούν τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας, της Μεσσηνίας, της Ηλείας, της Κεφαλλονιάς, της Ζακύνθου και της Ιθάκης.

Αυτή την περίοδο, τα δέντρα στους οπωρώνες συνεχίζουν τη βλαστική τους ανάπτυξη, βρίσκονται στο στάδιο της καρπόδεσης. Στις πρώιμες περιοχές ο κάλυκας έχει αρχίσει να ενώνεται στον καρπό, στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές αναμένεται αυτό να γίνει στο επόμενο 10ήμερο.

Η παραγωγική διαδικασία φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά σε όλες τις περιοχές.

Ψευδόκοκκος – Ισέρια


Πολύ διαδεδομένο κοκκοειδές το οποίο προσβάλλει όλα τα φυτικά μέρη πολλών καλλιεργειών τα οποία καλύπτει με βαμβακώδη κέρινα νημάτια.

Ιδιαίτερα διαδεδομένο στα εσπεριδοειδή, ενώ τα αποτελέσματα της ζημιάς εμφανίζονται στους καρπούς, αρκετά αργότερα, υποβαθμίζοντας σημαντικά την εμπορική τους αξία από τα διάφορα αποχωρήματα του εντόμου και την άφθονη μελιτώδη ουσία που εκκρίνει. Εξασθενεί τα φυτά με την απομύζηση χυμών κι

επιπλέον προκαλεί την ανάπτυξη καπνιάς στα μελιτώδη εκκρίματά του. Μπορεί να προκαλέσει και πτώση μικρών καρπών.

Επεμβάσεις σε οπωρώνες που διαπιστώθηκαν τα προηγούμενα έτη σημαντικές προσβολές, πάντα όμως πριν τα σέπαλα του κάλυκα κλείσουν πάνω στον καρπό (βλ. σχέδιο). Συνήθως αρκούν μία επέμβαση αυτή την εποχή και ακόμα μια δεύτερη περίπου στο τέλος Αυγούστου-Σεπτέμβριο για να κρατηθούν τα δένδρα καθαρά από προσβολές.

Ψώρρες

Μυτιλόμορφη ,Παρλατόρια ,Κόκκινη , Λευκή

Υπάρχουν μόνο σποραδικές προσβολές σε οπωρώνες. Κοκκοειδή που προσβάλλουν φύλλα, κλάδους, καρπούς, επί των οποίων παραμένουν και προκαλούν κηλίδωση και παραμόρφωση καρπών, ξήρανση, πτώση κ.α. Η ζημιά πρόκειται να εμφανισθεί αργότερα στον καρπό υποβαθμίζοντας την αξία του.

Σοβαρές προσβολές παρατηρούνται σε δέντρα με πυκνή βλάστηση ή στα παραμελημένα. Μόνο σε οπωρώνες που πέρυσι παρουσίασαν σημαντικές προσβολές να γίνει καταπολέμηση συνδυαστικά με αυτή του Ψευδόκοκκου. (Άλατα καλίου λιπαρών οξέων, Παραφινικά λάδια, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφώς, Χλωρπυριφώς μεθύλ, Πυριπροξιφέν) Αλευρώδεις -Εριώδης, -Διαλευρώδης Ακμαία Διαλευρώδη (Dialeurodes citri) σε πορτοκαλιές.

Αλευρώδεις

Εριώδης, -Διαλευρώδης

Τα ακμαία σε όλα τα στάδια του βιολογικού τους κύκλου προσβάλλουν την τρυφερή βλάστηση. Εκεί απομυζούν φυτικούς χυμούς με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ανάπτυξη των φυτικών μερών, η δυνατότητα φωτοσύνθεσης και να εξασθενεί το δένδρο.

Επιπλέον στα μελιττώδη εκκρίματα αναπτύσσονται δευτερογενώς μύκητες της καπνιάς και προκαλούν μαύρισμα φύλλων και καρπών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται ανάλογα με την περιοχή η σταδιακή εκκόλαψη των αβγών και οι προνύμφες του 1ού σταδίου (κινητές μορφές). Απαιτείται τακτικός έλεγχος του πληθυσμού του εντόμου.

Χημικά μέτρα:

Μόνο με κατάλληλα σκευάσματα σύμφωνα με τις λίστες που έχουν εκδοθεί με την έναρξη της προσβολής, όταν ο πληθυσμός είναι μικρός. Προσοχή στις οδηγίες ετικέτας. Συστήνονται επεμβάσεις, στις συνιστώμενες δόσεις ανά εχθρό, με παραφινικά λάδια σε συνδυασμό με σκευάσματα που επιδρούν στις εκδύσεις του εντόμου, επηρεάζουν τη μετάβαση του εντόμου από το ένα στάδιο στο άλλο, ή άλλα μιμητικά της ορμόνης νεότητας του εντόμου που παρεμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη και την ενηλικίωση του εντόμου. (Δελταμεθρίν, Ιμιντακλοπρίντ, Άλατα καλίου λιπαρών οξέων, Παραφινικά λάδια, Σπιροτετραμάτ, Φοσμέτ).

Καλλιεργητικά μέτρα:

Αποφυγή όψιμων αζωτούχων λιπάνσεων. Κλάδεμα των δέντρων για καλύτερο αερισμό και αφαίρεση των λαίμαργων βλαστών.

Αποφύγετε τις υπερβολικές αρδεύσεις. Βιολογικά μέτρα: Απελευθέρωση και προστασία ορισμένων φυσικών εχθρών (όπως τα ενδοφάγα παράσιτα Cales noacki και το Encarsia lahorensis). Εφαρμογές με Παραφινικά λάδια, Άλατα καλίου και μικροβιακά σκευάσματα Beauveria bassiana.

Αφίδες

Δεν έχουν παρατηρηθεί ανησυχητικές προσβολές.

Δημιουργούν αποικίες στην κάτω επιφάνεια των της τρυφερής βλάστησης. Επικίνδυνες διότι μπορεί να μεταφέρουν ιώσεις. Επιμελής έλεγχος των οπωρώνων ανά τακτά διαστήματα (8-10 ημέρες), για τον έλεγχο της έκτασης της προσβολής, και αν ξεπερνάει τα ανεκτά όρια (5-10% αποικίες σε βλαστούς μανταρινιών και πορτοκαλιών αντίστοιχα) να γίνει καταπολέμηση με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις λίστες που έχουν εκδοθεί.

Θρίπες

Είναι μικρό πολυφάγο έντομο και ο αριθμός των γενεών του εξαρτάται κυρίως από την θερμοκρασία και την υγρασία. Η προσβολή στους καρπούς -επιδερμικές αλλοιώσεις- ξεκινά από το νεαρό στάδιο (καρπός σαν μπιζέλι ή καρύδι) και η ζημιά επεκτείνεται με την αύξηση των ιστών δημιουργώντας παραμορφώσεις.

Τελικά η εμπορική αξία των καρπών υποβαθμίζεται σημαντικά. Όταν διαπιστωθεί η προσβολή, ή σε περιπτώσεις που είχαν διαπιστωθεί ζημιές την προηγούμενη χρονιά, συστήνονται ψεκασμοί (συνδυαστικοί με τον Ψευδόκοκκο) για προστασία των καρπών, μετά την πτώση των πετάλων με κατάλληλα εντομοκτόνα.

Συμβουλευτείτε το Γεωπόνο σας. Αποφύγετε άσκοπες χημικές επεμβάσεις που αναπτύσουν την ανθεκτικότητα του εχθρού, καταστρέφουν τα ωφέλιμα έντομα και απειλούν το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών. Εφαρμόζετε αποκλειστικά, με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια σκευάσματα. Τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Έντομα που πλήττουν την ελιά

olive_trees

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου παρέχει πληροφορίες για τον πυρηνοτρήτη, τον ρυγχίτη και τον ωτιόρυγχο στην ελιά.

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ (̟ποικιλία Κορωνέϊκη) Πρώιµες ̟περιοχές: Ολοκληρώθηκε η καρπόδεση – καρποί µεγέθους κόκκου σταριού.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του ̟πυρηνοτρήτη ξεκίνησε στις παραλιακές και στις πρώιµες περιοχές. Έχουν διαπιστωθεί οι πρώτες ωοτοκίες στους µικρούς καρπούς.

Η ̟προνύµφη µπαίνει στον καρπό τραυµατίζοντας τον ποδίσκο, αναπτύσσεται και τρέφεται στον πυρήνα.

Οι ̟προσβεβληµένοι καρ̟ποί ξηραίνονται, µαυρίζουν και ̟πέφτουν ̟πριν τη συγκοµιδή. −Συστήνεται ψεκασµός κάλυψης κατά των ̟προνυµφών µε κατάλληλα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα. Στόχος της ε̟πέµβασης είναι η καταπολέµηση των νεαρών ̟προνυµφών πριν µπουν στον καρπό.

Παραλιακές και πρώιµες περιοχές: 20 – 23 Μαΐου. Εξετάστε την καρποφορία των δέντρων. Ανάγκη καταπολέµησης έχουν ελαιώνες µε χαµηλά επίπεδα καρπόδεσης.

Αν τα δέντρα έχουν δέσει ικανο̟ποιητικά, δεν χρειάζεται να ψεκάσετε. Είναι ε̟πίσης ε̟πιζήµιο για τα έντοµα “µη-στόχους” να ψεκάζονται δέντρα ̟που έχουν ασήµαντη καρ̟ποφορία. Λόγω της αστάθειας των καιρικών συνθηκών τις ηµέρες που ακολουθούν να ενηµερώνεστε µέσω έγκυρων ̟προγνώσεων καιρού ̟προτού εκτελέσετε τον ψεκασµό ώστε να αποφύγετε πιθανές βροχοπτώσεις.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ ( µπιμπικας ) (Rhynchites cribripennis)

Είναι ένα µικρό σκαθάρι µεγέθους 0,5 εκ. χρώµατος κεραµιδί µε χαρακτηριστικό ρύγχος. Εµφανίζει κατά περιοχές, περιοδικά και ακανόνιστα εξάρσεις ̟πληθυσµών µε σηµαντικές ̟προσβολές. Μετά την καρ̟πόδεση τα ακµαία τρέφονται µε τους νεαρούς καρ̟πούς και αργότερα κατά τον Ιούνιο ωοτοκούν σχηµατίζοντας µε το ρύγχος τους τρύ̟πες µορφής «κρατήρα» ̟πάνω στην ε̟πιφάνεια των καρ̟πών. Οι ̟προνύµφες τρέφονται στον ̟πυρήνα των ̟προσβεβληµένων καρ̟πών ̟προκαλώντας ̟πρόωρη καρπόπτωση.

− Στους ελαιώνες των ̟πρώιµων ̟περιοχών συστήνεται έλεγχος ̟πυκνότητας ̟πληθυσµού µε τίναγµα των κλαδιών νωρίς το ̟πρωί ̟πάνω σε λευκό χαρτί. Αν καταµετρηθούν ̟περισσότερα α̟πό 3-4 ακµαία ̟πρέ̟πει να γίνει ψεκασµός µετά την ολοκλήρωση της καρ̟πόδεσης, ιδιαίτερα ό̟που διαπιστώθηκαν ζημιές τα δύο ̟προηγούμενα χρόνια. Με τη επιλογή κατάλληλου εντομοκτόνου γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση µε τον ̟πυρηνοτρήτη.

ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣ:

(Otiorrynchus cribricollis)

Πρόκειται για ένα µικρό νυχτόβιο σκαθάρι ̟ου βρίσκεται την ηµέρα κρυµµένο στο χώµα και ανεβαίνει την νύχτα από τον κορµό στα δέντρα. Προσβάλει τα τρυφερά µέρη των δέντρων προκαλώντας χαρακτηριστικά περιφερειακά πριονωτά φαγώµατα στα φύλλα και ̟πτώση καρ̟πών µαζί µε τον ποδίσκο ή µέρος του τρυφερού βλαστού.

− Στις πρώιµες περιοχές και µόνο σε ελαιώνες µε ιστορικό ̟προσβολών συνιστάται να γίνουν επεμβάσεις στο έδαφος εναντίον των ακµαίων, σε ακτίνα 50 εκ. γύρω α̟πό τη βάση του κορµού µε εγκεκριµένο οργανοφοσφωρικό σκεύασµα (διακο̟πή της ανόδου του εντόµου στα δέντρα). Μ̟πορεί να γίνει συνδυασµένη αντιµετώ̟πιση µε τον ̟πυρηνοτρήτη φροντίζοντας να ψεκάζονται ο λαιµός και ο κορµός των δέντρων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Στην ήδη εγκεκριµένη στην ελιά για τον ̟πυρηνοτρήτη και τον δάκο δραστική phosmet δόθηκε α̟πό 29-3-2017 µε τρο̟πο̟ποίηση του φάσµατος δράσης έγκριση σε σκεύασµα και για τη µαργαρόνια, τον ωτιόρυγχο και το λεκάνιο. Οι ε̟πεµβάσεις κατά των εχθρών της ελιάς ε̟πιλέγετε να γίνονται µόνο µε φυτο̟προστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια α̟πό τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών.

Πηγή:www.e-ea.gr

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Καρπόκαψα μηλιάς

μηλα

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ξεκίνησε η 1η πτήση του εντόμου στις 13/5 ενώ απότομη αύξηση συλλήψεων παρατηρήθηκε στις 17 Μαΐου. Με τις πρώτες συλλήψεις (1η πτήση) αρχίζει η ωοτοκία που θα δώσει την 1η γενιά.

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την Καρπόκαψα της Μηλιάς εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, για τις ορεινές περιοχές των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς, Ζάκυνθου και Ιθάκης:

Το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο στην προσβολή της καρπόκαψας όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του. Τα ωά εναποτίθενται από το ενήλικο στα φύλλα και κοντά στους νέους καρπούς και οι εκκολαφθείσες προνύμφες εισέρχονται στους καρπούς από τον κάλυκα. Η νεαρή προνύμφη πριν μπει στον καρπό είναι το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Βιολογικά σκευάσματα: Εφαρμογή εντομοκτόνων που περιέχουν ενεργούς μικροοργανισμούς του ιού του τύπου των κοκκιώσεων στις 31 Μαΐου 2017 ή με τη διαπίστωση μαύρης κεφαλής στα αυγά ή προνυμφών 1ου σταδίου.

Χημικά σκευάσματα: · Εφαρμογή εντομοκτόνων με ωοκτόνο δράση στις 22 Μαΐου 2017 ή με τη διαπίστωση αυγών. Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων. Να χρησιμοποιηθούν ρυθμιστές ανάπτυξης ή άλλα εντομοκτόνα που εφαρμόζονται στην ωοαπόθεση.

Εφαρμογή εντομοκτόνων με προνυμφοκτόνο δράση στις 31 Μαΐου 2017 ή με τη διαπίστωση μαύρης κεφαλής στα αυγά ή προνυμφών 1ου σταδίου. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν οργανοφοσφωρικά ή συνθετικά πυρεθρινοειδή ή ρυθμιστές ανάπτυξης και λοιπά νεότερα εντομοκτόνα που εφαρμόζονται από την έναρξη των εκκολάψεων.
Εάν πρόκειται να εφαρμοστεί ή μέθοδος της παρεμπόδισης της σύζευξης, να γίνει άμεση τοποθέτηση διαχυτήρων φερομόνης (σε οπωρώνες τουλάχιστον 10 στρεμμάτων). Η επανάληψη του ψεκασμού, εξαρτάται από την υπολειμματική διάρκεια του εντομοκτόνου, την ένταση της τρέχουσας προσβολής και το ιστορικό του μηλεώνα.

Σε περίπτωση επανάληψης του ψεκασμού να προτιμηθεί εντομοκτόνο από διαφορετική ομάδα ανθεκτικότητας. Προκειμένου να προστατευθούν τα ωφέλιμα, συστήνεται τα πυρεθρινοειδή να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 φορά.

Η προσθήκη θερινού λαδιού στο διάλυμα του εντομοκτόνου βελτιώνει την κάλυψη, καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και βοηθάει επίσης στην αντιμετώπιση των ακάρεων. Η χρήση του λαδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ετικέτα για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατικότητας με άλλα φυτοπροστατευτικά και φυτοτοξικότητας σε υψηλές θερμοκρασίες.

Όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα από εξάρσεις δευτερογενών εχθρών όπως φυλλορύκτες, αφίδες η κοκκοειδή να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.

Πηγή:http://www.e-ea.gr/2017/05/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CF%88%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82/

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Προληπτικούς ψεκασμούς θέλουν γλοιοσπόριο και κυκλοκόνιο της ελιάς

olive_trees

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Μείωση της σχετικής υγρασίας στο περιβάλλον των δένδρων με κατάλληλο κλάδεμα για αερισμό της κόμης και προληπτικούς ψεκασμούς με χαλκούχα μυκητοκτόνα συστήνουν οι γεωπόνοι για την αντιμετώπιση δύο παθογόνων της ελιάς, του κυκλοκόνιου και του γλοιοσπόριου.

Ειδικότερα, συστήνεται ψεκασμός για το κυκλοκόνιο ιδιαίτερα τις βροχερές περιόδους και ψεκασμός μέχρι απορροής με χαλκούχο μυκητοκτόνο αμέσως μετά τη συγκομιδή για το κυκλοκόνιο.

Το κυκλοκόνιο και το γλοιοσπόριο είναι δύο φυτοπαθογόνοιμύκητες που προσβάλλουν την ελιά. Συγκεκριμένα, το κυκλοκόνιο προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και το γλοιοσπόριο κυρίως τον ελαιόκαρπο, ιδιαίτερα όταν αυτός πλησιάζει την ωρίμανση. Τα παραπάνω παθογόνα μπορούν να αντιμετωπισθούν συγχρόνως με τα ίδια καλλιεργητικά και καταπολέμησης μέτρα.
Κυκλοκόνιο ή κηλίδωση των φύλλων της ελιάς

Οφείλεται στο μύκητα Spilocaea oleagina. Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα καθώς και τους μίσχους των φύλλων και τους ποδίσκους των ανθέων αλλά σπανιότερα τους καρπούς και τους τρυφερούς βλαστούς.

Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα του μύκητα είναι η εμφάνιση κυκλικών κηλίδων (μάτια παγωνιού) στην επάνω επιφάνεια των φύλλων της ελιάς οι οποίες στη συνέχεια γίνονται πιο καστανές περιφερειακά ενώ περιβάλλονται συχνά και από χλωρωτική άλω. Μεγαλύτερος αριθμός κηλίδων εντοπίζεται στα παλαιότερα φύλλα και στα κατώτερα μέρη του δένδρου.

Τα προσβεβλημένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν πρόωρα. Την άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι παρατηρείται γρήγορη εξέλιξη των κηλίδων, ενώ τα πολύ προσβεβλημένα φύλλα πέφτουν, απογυμνώνεται όλο το δέντρο ή μέρος αυτού και μπορεί να αποξηρανθούν οι αποφυλλωθέντες κλαδίσκοι.

Σε περιοχές με υγρό κλίμα η προσβολή μπορεί να επιφέρει μέχρι και καθολική φυλλόπτωση στα ελαιόδενδρα. Εξαιτίας της μεγάλης φυλλόπτωσης που προκαλεί οδηγεί στην μεγάλη εξασθένιση των δέντρων καθώς και στη μείωση της παραγωγής αλλά και στην ακαρπία. Η μόλυνση και η εξάπλωση της ασθένειας ευνοείται από μέτριες θερμοκρασίες 10-20 0C και βροχοπτώσεις ή πολύ αυξημένη υγρασία. Την θερμή και ξηρή περίοδο του καλοκαιριού η ανάπτυξη του μύκητα αναστέλλεται αλλά επιβιώνει επάνω στα προσβεβλημένα φύλλα που παραμένουν στο δένδρο. Η ένταση της ασθένειας σε μια περιοχή επηρεάζεται όχι μόνο από το ύψος και τις ημέρες της βροχής, αλλά και από την πολύ υψηλή πρωϊνή υγρασία την άνοιξη και το καλοκαίρι, σε συνδυασμό με την ύπαρξη μολύσματος.

Γλοιοσπόριο ή παστέλλα

Οφείλεται στο μύκητα Gloeosporium olivarum.Ο μύκητας προσβάλλει κυρίως τους καρπούς όταν πλησιάζουν στην ωρίμανση ή όταν είναι ώριμοι και αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για την παραγωγή, προκαλώντας χαρακτηριστική σήψη (συρρίκνωση).

Η ασθένεια εμφανίζεται όταν ο καρπός αλλάζει χρώμα, αποκτά σκούρες κηλίδες που με ευνοϊκές συνθήκες υγρασίας επεκτείνονται, καλύπτοντας ολόκληρο τον καρπό. Τότε οι καρποί πέφτουν στο έδαφος ή αν παραμείνουν στο δέντρο, αποσαθρώνονται και συρρικνώνονται. Η βασική αιτία εκδήλωσης της νόσου είναι η αυξημένη υγρασία.

Οι ελιές που προσβάλλονται πέφτουν πρόωρα μειώνοντας την απόδοση της συγκομιδής και στο στάδιο της ελαιοπαραγωγής παράγουν ένα κοκκινωπό λάδι χαμηλής ποιότητας, πολύ θολό και με υψηλό βαθμό οξύτητας. Επιβάλλεται οπωσδήποτε η συλλογή-απομάκρυνση του πεσμένου στο έδαφος καρπού, γιατί αποτελεί πολύ σημαντική πηγή μόλυνσης για το επόμενο έτος.

Αντιμετώπιση και των δύο παθογόνων

Μείωση της σχετικής υγρασίας στο περιβάλλον των δένδρων με κατάλληλο κλάδεμα για αερισμό της κόμης (κυκλοκόνιο, γλοιοσπόριο).

Προληπτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα μυκητοκτόνα, ιδιαίτερα τις βροχερές περιόδους (κυκλοκόνιο). Ψεκασμός μέχρι απορροής με χαλκούχο μυκητοκτόνο αμέσως μετά τη συγκομιδή με ράβδισμα (κυκλοκόνιο, γλοιοσπόριο). Ψεκασμός μέχρι απορροής με χαλκούχο μυκητοκτόνο αμέσως μετά τη συγκομιδή (κυκλοκόνιο).

Τα χαλκούχα σκευάσματα για το κυκλοκόνιο και γλοιοσπόριο της ελιάς έχουν μορφή βρέξιμης σκόνης ή βρέξιμων κόκκων (Βορδιγάλειος Πολτός, Οξυχλωριούχος χαλκός, Υδροξείδιο του Χαλκού, Θειικός Τριβασικός Χαλκός κλπ) Η αντιμετώπιση για το κυκλοκόνιο στην ελιά βασίζεται σε προληπτικούς ψεκασμούς των δέντρων με χαλκούχα σκευάσματα.

Στις περιοχές που υπάρχει πρόβλημα συνιστώνται 3-4 ψεκασμοί με χαλκούχο σκεύασμα, 2 στις αρχές του φθινοπώρου πριν την έναρξη των βροχών και 1-2 στις αρχές της άνοιξης όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ.

Όσον αφορά τις διάφορες ποικιλίες ελιάς, η Χονδρολιά Αγρινίου είναι ιδιαίτερα ευπαθής ενώ η Κορωνέικη παρουσιάζει σχετική αντοχή.

Η αντιμετώπιση του γλοιοσπορίου μπορεί να γίνει το φθινόπωρο, όταν ο καρπός αρχίζει να ωριμάζει, με χαλκούχα σκευάσματα. Αν οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν είναι ευνοϊκές για το μύκητα θα χρειαστεί και δεύτερος ψεκασμός μετά από 20-25 περίπου ημέρες. (Αναμονή 2 εβδομάδες πριν από τη συγκομιδή).

Πηγή:http:www.agronews.gr/ekmetaleuseis/elaiones-kai-abelones/arthro/156189/proliptikous-psekasmous-theloun-gloiosporio-kai-kuklokonio-tis-elias/

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Η λίστα με τα προϊόντα που έχουν 13 τοις εκατό ΦΠΑ

cash 2

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου, η επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13% μέσω της τροποποίησης του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), γίνεται «προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων» και να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή της χώρας «καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Δεν ισχύει το ίδιο ωστόσο για τα αγροτικά μηχανήματα και τον εξοπλισμό τα οποία δεν αναφέρονται στη λίστα που παρατίθεται στο Άρθρο 70 του πολυνομοσχεδίου και κατ’ επέκταση παραμένουν στο 24%.

Αναλυτικά η λίστα που παρατίθεται στο Άρθρο 70:

1. Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών (Δ.Κ. ΕΧ 0101 , 0102, 0103 και 0104).
2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή (Δ.Κ. EX0105).
3. Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιία. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106).
4. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210). Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ΕΧ 1603).
5. Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα. Εξαιρούνται τα συκώτια, αυγά, σπέρματα, πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστες και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών (Δ.Κ. ΕΧ 0302, ΕΧ 0303, ΕΧ 0304, ΕΧ 0307).
6. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. (Δ. Κ. 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409).
7. Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών (Δ.Κ. 0601 και 0602).
8.  Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα. Εξαιρούνται τα προϊόντα της Δ.Κ. 0714 (Δ.Κ. 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713).
9. Καρποί και φρούτα βρώσιμα (Δ. Κ. 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813).
10. Δημητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 και 1008).
11. Προϊόντα αλευροποιίας. Άμυλα κάθε είδους (Δ. Κ. 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 και ΕΧ 1108). 12. Σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1207 και ΕΧ 1209).
12. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FΟΙΝ, LUΖΕRΝΕ), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214).
13. Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509 (Δ. Κ. 1509 και 1510).
14. Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Ζυμαρικά, όχι ψημένα ή παραγεμισμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα. Ψωμί, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών και όχι φρυγανισμένο ή περαιτέρω επεξεργασμένο. Κάψουλες κενές του τύπου που χρησιμοποιούνται για φάρμακα (Δ. Κ. ΕΧ 1901, ΕΧ 1902, ΕΧ 1905). 16. Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα, μη αεριούχα (Δ. Κ. ΕΧ 2201).
15. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα. Εξαιρούνται τα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 και 2308).
16. Η παράδοση νερού.
17. Ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716), το φυσικό αέριο (Δ.Κ. ΕΧ 2711), καθώς και θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση).
18. Φαρμακευτικά προϊόντα (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 και 3006).
19. Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002. (Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
20. Μαστίχα (λευκή ή μη), ακατέργαστη (Δ.Κ. ΕΧ 1301).
21. Λιπάσματα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104 και 3105)
22. Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα άλλα από εκείνα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εξαιρούνται τα εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντομοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808).
23. Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903). Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
24. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος αναπήρων και παρόμοια), που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναπήρων (Δ. Κ. ΕΧ 8428).
25. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και ερεισίνωτο (Δ. Κ. 8713, Δ.Κ. 9403 και ΕΧ 8714).
26. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «ενδομήτρια αντισυλληπτικά», καθετήρες για την ιατρική χρήση των ανθρώπων, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού, συσκευές έκχυσης ινσουλίνης (Δ.Κ. ΕΧ 9018).
27. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021).
28. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), μπανιέρες για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσμος μαστεκτομής – μαγιώ μαστεκτομής (Δ. Κ. ΕΧ 6212, ΕΧ 6112, ΕΧ 6211), προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (jaws, supernova, hall, φωναισθησίας, fine reader) (Δ.Κ. ΕΧ 8523), εκτυπωτές Braille (Δ.Κ. ΕΧ 8443), ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9102), πινακίδες γραφής (Braille), μέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), μπαστούνια (λευκά και ηλεκτρονικά) (Δ. Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα με 4 tracks (Braille) (Δ. Κ. ΕΧ 8519), ταινίες μέτρησης σακχάρου (Δ. Κ. ΕΧ 3822), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
29. Καθίσματα μπάνιου (Δ. Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401), αντλία αποσιδήρωσης για μεσογειακή αναιμία (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σύστημα τραχειοστομίας – τραχειοσωλήνες – φίλτρα (Δ. Κ. ΕΧ 9018), περπατούρα (ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), τρίποδο (ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), σύστημα φωτεινής ειδοποίησης (Δ.Κ. ΕΧ 8531), δέκτης φωτεινών σημάτων (Δ.Κ. ΕΧ 8517), Braille display (Δ.Κ. ΕΧ 8528), scanner (Δ.Κ. ΕΧ 8471), Braille note taker (Δ.Κ. ΕΧ 8469), προγράμματα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη έκδοση (mobile speak, speaking phone) (Δ.Κ. ΕΧ 8523), πλαίσια γραφής για άτομα με μειωμένη όραση (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 3926, Δ.Κ. 7326), κάλτσες Α.Γ. ή Κ.Γ. (Δ.Κ. ΕΧ 6115, ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώματος (Δ. Κ. ΕΧ 6307), φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σάκοι περισυλλογής υγρού προετοιμασίας φίλτρων (Δ. Κ. ΕΧ 3926), Y-connectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση (Δ.Κ. ΕΧ 9018), φύσιγγες διττανθρακικών (Δ.Κ. ΕΧ 2836), συνδετικό από τιτάνιο (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραμμή σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης (Δ. Κ. ΕΧ 3926), κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ. ΕΧ 9018), βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE) (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 4202), αναλώσιμο υλικό για κολοστομίες (Δ.Κ. ΕΧ 3006), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Β.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
2. Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα.
3. Η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.
4. Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο Παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.».

Πηγή:http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=104077

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Κινδυνος για την ελιά από τις υψηλές θερμοκρασίες

anthoforia

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Η καλή παραγωγικότητα (καρποφορία) της ελιάς προϋποθέτει αρχικά την ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού ανθοφόρων οφθαλμών που θα δώσουν μια καλή ανθοφορία την άνοιξη. Η διαφοροποίηση (δημιουργία) των ανθοφόρων οφθαλμών ξεκινά τον Ιούλιο της περασμένης χρονιάς και ολοκληρώνεται το φθινόπωρο-χειμώνα. Στη συνέχεια οι οφθαλμοί μπαίνουν σε λήθαργο. Με την επίδραση των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα βγαίνουν από το λήθαργο και δίνουν μικρές ανθοταξίες αρχικά, που στη συνέχεια μεγαλώνουν και μετά από 6-7 εβδομάδες ανθίζουν (πλήρη άνθηση). Στη διάρκεια της πλήρους άνθησης που διαρκεί λίγες μέρες λαμβάνουν χώρα κατά σειρά η επικονίαση, η γονιμοποίηση και η καρπόδεση. Επικονίαση είναι η μεταφορά της γύρης από τους ανθήρες στο στίγμα του υπέρου. Αν το στίγμα είναι δεκτικό ακολουθεί η βλάστηση της γύρης που δίνει το γυρεοσωλήνα ο οποίος περιέχει τον σπερματικό πυρήνα. Γονιμοποίηση είναι η συγχώνευση του σπερματικού πυρήνα (της γύρης) με τον πυρήνα του ωαρίου που βρίσκεται στην ωοθήκη (θηλυκό μέρος του άνθους) και δημιουργείται το έμβρυο. Το στίγμα είναι δεκτικό για τη γύρη 4-8 ημέρες περίπου, γεγονός που περιορίζει και την επιτυχία της επικονίασης. Καρπόδεση είναι η ανάπτυξη της ωοθήκης σε καρπό μετά από επιτυχή γονιμοποίηση. Τα στάδια αυτά είναι πολύ ευαίσθητα σε αντίξοες συνθήκες του περιβάλλοντος.

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη γονιμοποίηση είναι το διάστημα που ονομάζεται αποτελεσματική περίοδος επικονίασης (ΑΠΕ), δηλαδή το χρονικό διάστημα που η επικονίαση μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή γονιμοποίηση/καρπόδεση. Το διάστημα αυτό είναι ίσον με τη διάρκεια ζωής του ωαρίου μείον το χρόνο που χρειάζεται να βλαστήσει η γύρη και να συναντήσει το ωάριο για τη γονιμοποίηση. Η ΑΠΕ έχει βρεθεί ότι διαφέρει σημαντικά από ποικιλία σε ποικιλία και διαρκεί περίπου 4-8 ημέρες. Η ΑΠΕ που είναι η κρίσιμη περίοδος για την καρπόδεση επηρεάζεται όμως και από άλλους παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η θρεπτική κατάσταση και ποιότητα των ανθέων, το αυτόστειρο ή το αυτογόνιμο της ποικιλίας.

Η μειωμένη ακαρπία της περυσινής χρονιάς στους περισσότερους ελαιώνες αποδόθηκε στην έλλειψη νερού το χειμώνα και την άνοιξη (μειωμένες βροχοπτώσεις), στην έλλειψη ψύχους το χειμώνα για την έξοδο από το λήθαργο των οφθαλμών και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες στην ανθοφορία και καρπόδεση. Οι σημαντικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την καρπόδεση είναι η ύπαρξη νερού και η θερμοκρασία που εκτός των άλλων επηρεάζουν την ΑΠΕ όπως προαναφέρθηκε.

Η ανθοφορία της φετινής χρονιάς και οι κίνδυνοι για την καρπόδεση

Ο φετινός χειμώνας ήταν σαφώς καλύτερος από πέρυσι γιατί έδωσε αρκετές βροχοπτώσεις (στις περισσότερες περιοχές) και είχε αρκετό ψύχος για την έξοδο των οφθαλμών από το λήθαργο.

Αποτέλεσμα αυτών είναι η καλή γενικά ανθοφορία που παρατηρείται στους ελαιώνες. Αυτή την εποχή (Μάιος) όλοι οι ελαιώνες βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανθοφορίας που διαφέρουν ανάλογα με την ποικιλία και την περιοχή. Το πιο ευαίσθητο και καθοριστικό για την καρποφορία στάδιο είναι αυτό της πλήρους άνθησης και καρπόδεσης όπως αυτό τονίστηκε προηγούμενα. Στο στάδιο αυτό ή λίγο πριν, η έλλειψη νερού μπορεί να προκαλέσει μείωση του αριθμού των ανθοταξιών των ανθέων/ανθοταξία ή μείωση των γόνιμων ανθέων και ανθόπτωση. Προκαλεί επίσης το φαινόμενο της πύρωσης του υπέρου, δηλαδή ο ύπερος είναι ατροφικός και δεν είναι επιδεκτός γονιμοποίησης και συνεπώς μειώνεται το ποσοστό γονιμοποίησης, καρπόδεσης και καρποφορίας. Η έλλειψη νερού όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους παραγωγούς με το πότισμα όπου αυτό είναι βέβαια δυνατόν (ποτιστικοί ελαιώνες).

Οι παράγοντες όμως που δεν μπορεί να ελέγξει ο παραγωγός είναι οι θερμοί και ξηροί άνεμοι που μπορεί να μειώσουν την καρπόδεση γιατί προκαλούν αφυδάτωση και ξήρανση των ανθέων. Οι βροχοπτώσεις και γενικά η υψηλή σχετική υγρασία προκαλούν μυκητολογικές ασθένειες ενώ οι υπερβολικές βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν έλλειψη θρεπτικών στοιχείων με αποτέλεσμα την ανθόπτωση ή πτώση μικρών καρπών. Οι ανοιξιάτικοι παγετοί σπάνια προκαλούν προβλήματα στην ανθοφορία λόγω όψιμης ανθοφορίας της ελιάς και περιορίζονται στις πιο ορεινές περιοχές. Πιο κάτω θα αναφερθούμε αναλυτικά στον παράγοντα θερμοκρασία και κύρια τις υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα κατά τη γονιμοποίηση-καρπόδεση. Αυτό γιατί δυστυχώς από τα τέλη Απριλίου οι θερμοκρασίες ανέβηκαν απότομα και σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Θα πρέπει να τονιστεί όμως ότι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και έλλειψης νερού μπορεί να προκαλέσει τις σοβαρότερες ζημιές στην ανθοφορία/καρπόδεση.

Το ερώτημα είναι ποιες θερμοκρασίες και με ποιό τρόπο εμποδίζουν την καρπόδεση

Από τα υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα είναι γνωστό ότι οι ευνοϊκότερες θερμοκρασίες στο στάδιο της γονιμοποίησης-καρπόδεσης είναι 22-25 οC γιατί ευνοούν τη βλάστηση της γύρης και επηρεάζουν θετικά την ΑΠΕ, τη γονιμοποίηση και την καρπόδεση. Θερμοκρασίες κάτω από 15 οC ή πάνω από 30/32 οC, που θεωρούνται σαν πάνω και κάτω όρια, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην καρπόδεση. Αυτό συμβαίνει γιατί στις θερμοκρασίες αυτές (πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές) καθυστερεί η ανάπτυξη του γυρεοσωλήνα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να γίνει η γονιμοποίηση γιατί εκφυλίζεται το ωάριο και η ωοθήκη. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε ορισμένες ποικιλίες μπορεί ακόμη να προκαλέσουν αυτοστειρότητα (αδυναμία δηλαδή αυτογονιμοποίησης). Η χρήση επικονιαστριών ποικιλιών στον ελαιώνα (στις περιπτώσεις αυτές) επηρεάζει θετικά την καρπόδεση. Αυτό συμβαίνει γιατί η γύρη της επικονιάστριας ποικιλίας βλαστάνει γρηγορότερα και προλαβαίνει να γίνει έγκαιρα η γονιμοποίηση πριν τον εκφυλισμό του ωαρίου.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30 ή ακόμη χειρότερα πάνω από 32 οC) μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το στάδιο πλήρους άνθησης-καρπόδεσης με αποτέλεσμα την μειωμένη καρπόδεση και παραγωγή. Το στάδιο αυτό διαρκεί 6-8 ημέρες ή και λίγο περισσότερο, διαφέρει όμως από ποικιλία σε ποικιλία και στις διάφορες τοποθεσίες καλλιέργειας στη χώρα μας και επηρεάζεται και από τη θερμοκρασία. Για παράδειγμα υπάρχουν ποικιλίες πρώιμης ανθοφορίας (Κορωνέικη, Μεγαρείτική, Θρουμπολιά και Αδραμυτινή) και όψιμης (Καλαμών, Αγουρομάνακο και Λιανολιά Κερκύρας). Στις ορεινές περιοχές οι ελιές ανθίζουν πολύ αργότερα από τις πεδινές και θερμότερες περιοχές που ανθίζουν πιο πρώιμα. Ο χρόνος της πλήρους άνθησης επηρεάζεται επίσης από περιβαλλοντικούς παράγοντες (όπως οι θερμοκρασίες και οι βροχές του χειμώνα) και διαφέρει από χρονιά σε χρονιά ακόμη και για την ίδια τοποθεσία και ποικιλία και δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Στις αρχές του Μάη τη φετινή χρονιά, οι ελαιώνες βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανθοφορίας , μερικοί ίσως και στο στάδιο της πλήρους άνθησης.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από τις υψηλές θερμοκρασίες που είναι στο στάδιο της πλήρους άνθησης/καρπόδεσης διαφέρει χρονικά από περιοχή σε περιοχή και για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται σε συνδυασμό του σταδίου αυτού με τις επικρατούσες μέγιστες θερμοκρασίες στη συγκεκριμένη περιοχή και δεν μπορεί να γενικεύεται. Για παράδειγμα στις 6 Μαΐου η θερμοκρασία ήταν πάνω από 30οC μόνο στις ανατολικές περιοχές της Πελοποννήσου (30,5 μέχρι και 33,5). Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλότερες των 30οC (στοιχεία ΕΜΥ). Επομένως, μόνο αυτές οι περιοχές βρέθηκαν σε κίνδυνο και με την προϋπόθεση ότι οι ελαιώνες ήταν σε πλήρη άνθηση.

Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος των ζημιών από υψηλές θερμοκρασίες

Η σοβαρότητα των ζημιών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η ποικιλία παίζει σημαντικό ρόλο. Πολλά πειράματα έχουν δείξει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην αντοχή των ποικιλιών στις θερμοκρασίες πάνω από τους 30 οC. Πειράματα στην Κρήτη έδειξαν ότι η γύρη των ποικιλιών ‘Μαστοειδής’ και ‘Καλαμών’, ήταν πιο ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες, των ποικιλιών ‘Κορωνέικη’ και ‘Αμυγδαλολιά’ μέτρια ανθεκτική στους 30 oC ενώ στη θερμοκρασία των 40 oC όλες οι ποικιλίες ήταν ευαίσθητες.

Η καλή θρεπτική και υδατική κατάσταση των δένδρων και των ανθέων επηρεάζει θετικά την αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες ενώ η μεγάλη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών αυξάνει τον κίνδυνο των ζημιών. Υψηλότερη σχετική υγρασία στην ατμόσφαιρα είναι ευνοϊκή και μετριάζει τις ζημιές των υψηλών θερμοκρασιών. Η έκθεση του ελαιώνα και η πυκνότητα φύτευσης. Ελαιώνες με νότια έκθεση έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτούς που βρίσκονται σε βορεινή έκθεση γιατί οι τελευταίοι έχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες. Τα ποτισμένα ελαιόδενδρα κινδυνεύουν λιγότερο από τους ξηρικούς ελαιώνες.

Πρακτικές συστάσεις για τους παραγωγούς

Είναι γνωστό ότι έλεγχος των υψηλών θερμοκρασιών σε ένα ελαιώνα δεν είναι πρακτικά εύκολος η σχεδόν αδύνατος. Ορισμένες όμως καλλιεργητικές πρακτικές μπορεί να βοηθήσουν στο μετριασμό των ζημιών επηρεάζοντας ελαφρώς και τη θερμοκρασία των ελαιώνων. Ο κυριότερος τρόπος είναι τα κανονικά ποτίσματα του ελαιώνα ώστε να διατηρείται υγρό το έδαφος και να τροφοδοτεί τα φύλλα και τα άνθη με νερό ώστε να μειώνει τον κίνδυνο αφυδάτωσης. Επίσης διατηρεί το επίπεδο της σχετικής υγρασίας του αέρα σχετικά υψηλό και κατ’ επέκταση χαμηλότερο το ύψος της θερμοκρασίας. Χρειάζεται όμως προσοχή ώστε να αποφεύγονται τα υπερβολικά ποτίσματα που μπορεί να προκαλέσουν απόπλυση θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος και να επηρεάσουν αρνητικά την καρπόδεση.

Η σχετικά πυκνότερη φύτευση (όχι βέβαια υπέρπυκνη) και πλουσιότερη βλάστηση (σε ποτιστικούς ελαιώνες) μπορεί να διατηρεί χαμηλότερες θερμοκρασίες στον ελαιώνα (λόγω μεγαλύτερης εξατμισοδιαπνοής). Αυτό σημαίνει να αποφεύγονται τα αυστηρά κλαδέματα στους ελαιώνες αυτούς.

Η σωστή λίπανση με βάση την ανάλυση των φύλλων που διατηρεί τα δένδρα σε καλή θρεπτική κατάσταση συμβάλλει στην καλή ανάπτυξη και ποιότητα των ανθέων για καλύτερη αντοχή σε αντίξοες συνθήκες και στην αποτελεσματική καρπόδεση.
Η καλλιέργεια επικονιαστριών ποικιλιών στον ίδιο ελαιώνα μπορεί να βοηθήσει στη γρηγορότερη ανάπτυξη του γυρεοσωλήνα και να επιδράσει θετικά στην καρπόδεση ακόμη και σε συνθήκες σχετικά υψηλών θερμοκρασιών.

Να αποφεύγονται τα οργώματα και φρεζαρίσματα ειδικά την άνοιξη που μειώνουν την υγρασία του εδάφους και την οργανική ουσία. Αντί αυτού να εφαρμόζονται πρακτικές που αυξάνουν την οργανική ουσία του εδάφους και διατηρούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού στο έδαφος (ειδικά στους ξερικούς ελαιώνες). Τέτοιες πρακτικές είναι η χρήση χορτοκοπτικών και καταστροφέων για τον έλεγχο των ζιζανίων, η χλωρή λίπανση κλπ.

Τέλος θα μπορούσε θεωρητικά να εφαρμοστεί η μερική σκίαση του ελαιώνα με ειδικά δίκτυα κάλυψης. Για παράδειγμα, πειράματα με σκίαση κατά 30% της ηλιακής ακτινοβολίας έχουν δείξει ότι μπορεί να μειώσουν τη θερμοκρασία του αέρα κατά 2 οC και να μετριάσουν τις ζημιές από τις υψηλές θερμοκρασίες. Πρακτικά αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε νέους ελαιώνες που διατηρούνται τα δένδρα σε χαμηλό σχετικά ύψος. Το πρόβλημα όμως και στην περίπτωση αυτή είναι το οικονομικό.
Σταύρος Βέμμος :καθηγητής Δενδροκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πηγή:/http://www.olivenews.gr/el/article/8214/%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%85%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%B8%CE%B5

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Χωρίς μείωση σύνταξης και εισφορές οι παλιοί ενεργοί

money

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Συνταξιούχοι ανεξαρτήτως ταμείου, οι οποίοι ασκούσαν αγροτική δραστηριότητα, πριν την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή τις 13 Μαΐου 2016 δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016. Στους συνταξιούχους αυτούς, συνεπώς, δεν θα εφαρμοστεί η περικοπή της σύνταξης κατά 60% βάσει του άρθρου 20, ενώ οι ίδιοι δεν θα υποχρεούνται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ.

Ότι θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον εισφορές ΕΦΚΑ για την αγροτική δραστηριότητα που ασκούν ετερο-επαγγελματίες

Από την περικοπή σύνταξης και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ εξαιρούνται επίσης παλιοί συνταξιούχοι του ΟΓΑ, ακόμη κι αν συνεχίσουν την αγροτική τους δραστηριότητα το 2017 κι έπειτα, καθώς επίσης και όσοι βγήκαν σε σύνταξη, μετά τις 13 Μαΐου 2016, οπότε άρχισε να ισχύει ο νόμος 4387/2016.«Αυτό   θα ισχύσει ως τις 31/12/2024»

Με περικοπή σύνταξης νέοι συνταξιούχοι άλλων ταμείων και εισφορές ΕΦΚΑ οι ετερο-επαγγελματίες

Περικοπή σύνταξης 60% βάσει των προβλέψεων του νόμου Κατρούγκαλου θα υποστούν οι νέοι συνταξιούχοι (από 01-01-2017) όλων των άλλων ασφαλιστικών ταμείων, πλην ΟΓΑ, που θα θελήσουν να συνεχίσουν την αγροτική δραστηριότητα, ενώ όσοι συνταξιούχοι άλλων ταμείων υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση ΟΣΔΕ το 2017 θα υποστούν περικοπή κατά 60%, γιατί αναγνωρίζονται ως νεοεισερχόμενοι.

Ότι θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον εισφορές στον ΕΦΚΑ για την αγροτική δραστηριότητα που ασκούν οι ετερο-επαγγελματίες (π.χ. ένας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή ελεύθερος επαγγελματίας), χωρίς να ξεκαθαρίσει τη βάση υπολογισμού τους.

Πηγή : http://www.agronews.gr/news/agora-ergasias/arthro/155757/horis-meiosi-sudaxis-kai-eisfores-oi-palioi-energoi/

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Παράταση ως 15 Ιουνίου των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης αποφάσισε η Κομισιόν

dikaiomata_360x270

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Η παράταση δόθηκε σύμφωνα με τον Φιλ Χογκαν για να επιτραπεί η έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτήσεων και κατόπιν εκκλήσεων που έγιναν από αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τη δυνατότητα σ’ όσα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επιθυμούν να παρατείνουν την υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση ενισχύσεων σε αγρότες στα πλαίσια της ΚΑΠ από τις 15 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου, ανακοίνωσε την Πέμπτη 4 Μαΐου ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία, Φιλ Χόγκαν. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες παρατάσεις είχαν δοθεί από την Κομισιόν και το 2015 και το 2016.

Πιο αναλυτικά, με βάση ανακοίνωση της Κομισιόν η απόφαση αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα σχετικών αιτημάτων που είχαν υποβληθεί από μια σειρά κρατών-μελών της ΕΕ μετά από αλλαγές που έκαναν στα διοικητικά τους συστήματα που χειρίζονται τη διαδικασία των αιτήσεων, γεγονός που επηρέασε τη δυνατότητα των αγροτών να υποβάλλουν στην ώρα τους τα αιτήματά τους.

Η παράταση αφορά τόσο τις αιτήσεις για άμεσες ενισχύσεις αλλά και για αιτήματα χρηματοδότησης στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Και τα δύο χρηματοδοτούνται από κονδύλια της ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική).

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, τόνισε ότι ενώ η παράταση δόθηκε ώστε να επιτραπεί η έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτήσεων, τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να επιλέξουν την αναβολή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πρέπει να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι κανόνες για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Πηγή:http://www.agronews.gr/business/olokliromenes-parousiaseis/arthro/155742/apofasi-hogan-gia-paratasi-os-15-iouniou-sto-osde-/

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ξεκίνησαν οι Μεταβιβάσεις

dikaiomata_360x270

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Άνοιξε η ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυση και το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 9 Ιουνίου.

Αναλυτικά ο σχετικός οδηγός για τις μεταβιβάσεις:

Εγχειρίδιο για τις Μεταβιβάσεις των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2017:

1. Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την καταχώριση των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017 τίθεται σε λειτουργία από σήμερα Τρίτη, 02/05/2017.

2. Οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης υποβάλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/bpe/ 

Καταχώρηση της αίτησης

• Εκτύπωση του υποδείγματος

• Υπογραφή του υποδείγματος από τους συμβαλλομένους

• Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή

• Επισύναψη στην αίτηση ηλεκτρονικού αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει το υπόδειγμα μεταβίβασης και τα κατά περίπτωση μεταβίβασης απαιτούμενα δικαιολογητικά

• Οριστικοποίηση, που ενέχει τη θέση της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης

• Εκτύπωση της αίτησης μεταβίβασης και του διαβιβαστικού με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία εισερχομένου ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Προκειμένου να υποβληθεί on-line η αίτηση μεταβίβασης, είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/ στην επιλογή “Εγγραφή”.

Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο

http://https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/static/files/EgxeiridioEggrafhsOnline2 017.pdf. 

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στην παραπάνω φόρμα για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης 2017 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

4. Αίτηση εγγραφής για δημιουργία προσωπικού λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης ή σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να λάβουν κωδικό και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.

5. Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης είναι η 9η Ιουνίου 2017. Αιτήσεις, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως και 9-6-2017 θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2017.

6. Η έκδοση και ανάρτηση της εγκυκλίου περί της διαδικασίας μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) έτους 2017 θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Στο μεταξύ, οι σημαντικότερες αλλαγές το 2017 σε σχέση με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2016, τις οποίες είναι αναγκαίο να γνωρίζουν οι γεωργοί πριν προβούν σε μεταβίβαση των δικαιωμάτων τους:

1. Καταργείται το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 1406/52601/2016 ΥΑ.

2. Καθίσταται υποχρεωτική η καταχώρηση της δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των συμβαλλόμενων, μέσω του οποίου οι γεωργοί μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη του ελέγχου της αίτησης τους. Με την δήλωση του e-mail, οι συμβαλλόμενοι της αίτησης μεταβίβασης αποδέχονται ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές, που αποστέλλονται μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., επέχουν θέση επίσημων εγγράφων

3. Αυξάνεται το ποσοστό παρακράτησης υπέρ του Εθνικού Αποθέματος από 20% σε 25% στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη. Οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή παρακράτησης συνεχίζουν να ισχύουν όπως το 2016.

4. Δεν υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά στα κατά περίπτωση μεταβίβασης δικαιολογητικά σε σχέση με το 2016. Οι γεωργοί, πριν την οριστικοποίηση και υποβολή της αίτησή τους, οφείλουν να έχουν αναγνώσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις των μεταβιβάσεων, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην εγκύκλιο αιτήσεων μεταβίβασης ΔΒΕ έτους 2017 .

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Αιτήσεις μέχρι 12 Μαΐου χωρίς κυρώσεις για επαναφορά σε ειδικό καθεστώς αγροτών

trakter1

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Όσοι αγρότες εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας της υπέρβασης του ορίου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από επιδοτήσεις, λόγω συνυπολογισμού στο όριο αυτό και των ποσών επιδοτήσεων, που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2016 και αφορούν σε παλαιότερα φορολογικά έτη, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την επαναφορά της αγροτικής τους εκμετάλλευσης στο ειδικό καθεστώς των αγροτών. Αυτό αναφέρει διευκρινιστική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Για το σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή δήλωσης μεταβολών μετάταξης έως και τις 12 Μαΐου. Επισημαίνεται ότι η δήλωση υποβάλλεται έως την ημερομηνία αυτή χωρίς κυρώσεις εκπροθέσμου υποβολής.

Πιο αναλυτικά, η ΑΑΔΕ παρέχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

«Όσοι αγρότες εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας της υπέρβασης του ορίου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από επιδοτήσεις, λόγω συνυπολογισμού στο όριο αυτό και των ποσών επιδοτήσεων, που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2016 και αφορούν σε παλαιότερα φορολογικά έτη, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την επαναφορά της αγροτικής τους εκμετάλλευσης στο ειδικό καθεστώς των αγροτών.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή δήλωσης μεταβολών μετάταξης έως και τις 12 Μαΐου.

Η δήλωση υποβάλλεται έως την ημερομηνία αυτή χωρίς κυρώσεις εκπροθέσμου υποβολής.

Όσοι αγρότες προτίθενται να επιλέξουν την επαναφορά τους στο ειδικό καθεστώς, δεν θα υποβάλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ, των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει αύριο, 28 Απριλίου.

Σχετικά με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και τις διαδικασίες, θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες, με σχετική εγκύκλιο».

Πηγή: Agrotypos.gr

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail