Ελληνικό Σήμα: Ο κανονισμός για ελιά και ελαιόλαδο

λαδι-ελιες

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι αποφάσεις που ορίζουν το ετήσιο τέλος χρήσης για την απονομή Ελληνικού Σήματος στο εξαιρετικό παρθένο και παρθένο ελαιόλαδο, αλλά και στις επιτραπέζιες ελιές καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης στη διαδικασία για την απόκτησή του.

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών. Βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που παράγουν στη χώρα μας αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό.

Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα μέσα από τη δράση αυτή προωθούνται τα τοπικά προϊόντα και η τοπική επιχειρηματικότητα, μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών και μεταποιητών των ελληνικών προϊόντων.

O Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος διασφαλίζει τη λειτουργία ενιαίου και ομοιογενούς πλαισίου αξιόπιστων, αμερόληπτων και αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές και το παρθένο ελαιόλαδο.
Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι απαιτήσεις:

1. i) Οι ελαιόκαρποι που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 4 του κανονισμού, να παράγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα.

ii) Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) μεταποίησης και περαιτέρω επεξεργασίας (πχ. εκπυρήνωση, γέμισμα, πολτοποίηση) των ελαιοκάρπων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 4 του κανονισμού, να εδρεύουν στην Ελλάδα.

iii) Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων του άρθρου 4 του Κανονισμού, να εδρεύουν στην Ελλάδα.

iv) Οι επιχειρήσεις (έδρα και εγκαταστάσεις) αποθήκευσης και εμπορίας πρώτης ύλης ή/και μη προσυσκευασμένων προϊόντων του άρθρου 4 του κανονισμού, να εδρεύουν στην Ελλάδα.

v) Να καθιερώνεται και να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας, διατηρούμενης της δυνατότητας ανάστροφης επιβεβαίωσής της, που να διασφαλίζει:

• την ελληνική προέλευση των ελαιοκάρπων,

• τη συνέχεια της ιχνηλασιμότητας κατά τη διάρκεια των οποιοδήποτε ενδιάμεσων διαδικασιών στην επιχείρηση και στις συνεργαζόμενες μ’ αυτήν επιχειρήσεις των άρθρων 8 και 9,

• την ταυτότητα των παραγόμενων τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την επιχείρηση.

2. Σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός των προϊόντων του άρθρου 4 του κανονισμού από ομοειδή προϊόντα μη ελληνικής προέλευσης, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών.

3. Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των απαιτήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί αρχείο που αφορά στους προμηθευτές, στις εισερχόμενες ποσότητες, στην κίνηση των προϊόντων σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών εντός της επιχείρησης, τους αποδέκτες των εξερχόμενων ποσοτήτων των τελικών προϊόντων, καθώς και τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών αρχικών προϊόντων και κάθε παρτίδας εκροών τελικών προϊόντων.

4. Κατά τη διακίνηση των εξερχομένων προϊόντων των επιχειρήσεων της παραγράφου 1(ii), 1(iii) και 1(iv) του άρθρου, στα συνοδευτικά έγγραφα (παραστατικά εμπορίας και διακίνησης π.χ. τιμολόγια, δελτία αποστολής) να αναγράφεται υποχρεωτικά πλέον των καθορισμένων από την εθνική νομοθεσία στοιχείων και η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ».

5. Στο λογιστικό σύστημα των επιχειρήσεων της παραγράφου 1(ii), 1(iii) και 1(iv) του παρόντος άρθρου, η περιγραφή των προϊόντων να ταυτίζεται με εκείνη που αναφέρεται στα έγγραφα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, η οποία σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ».

Αντίστοιχα, η απόφαση ορίζει και όσα πρέπει να τηρούνται για την απονομή του Ελληνικού Σήματος στο Εξαιρετικό Παρθένο και Παρθένο Ελαιόλαδο.

Πηγή : www.e-ea.gr

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Αμπέλι: Επίκαιρες οδηγίες για την καλλιέργεια Γεωργικές προειδοποιήσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαϊας για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς, Ζάκυνθου και Ιθάκης.

ΦΩΤΟ ΑΜΠΕΛΙΑ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις: Σε πλήρη εξέλιξη με μεγάλους πληθυσμούς βρίσκεται η 2η πτήση της ευδεμίδας στις πεδινές περιοχές.

Συστάσεις:Συνιστάται η τακτική και ανά διήμερο διενέργεια ενός ελέγχου προσβολής.

Η 1η επέμβαση με εντομοκτόνο, εάν απαιτείται, να γίνει σύμφωνα με το προηγούμενο δελτίο μας.

Η επανάληψη της επέμβασης, εξαρτάται από τον επανέλεγχο του ύψους της προσβολής, την παραγωγική κατεύθυνση, την ευαισθησία της ποικιλίας, το ιστορικό του αμπελώνα και το φυτοπροστατευτικό.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις πρωτογενών & δευτερογενών μολύνσεων: Μετά τη γονιμοποίηση, από την καρπόδεση και μέχρι το «γυάλισμα», οι ράγες και η ράχη των βοτρύων παραμένουν ευαίσθητες στην προσβολή, όσο υπάρχουν λειτουργικά στομάτια στην επιφάνειά τους.

Τα παρακάτω ενδεικτικά γραφήματα με δεδομένα από τους αυτόματους τηλεμετρικούς μετεωρολογικούς σταθμούς (ΑΤΜ) δείχνουν ότι οι βροχές στις 07 & 08 Ιουνίου, προκάλεσαν ευνοϊκές συνθήκες για σοβαρές πρωτογενείς μολύνσεις στους αμπελώνες.

Επίσης, στα ίδια γραφήματα διαπιστώνουμε ότι σχεδόν καθημερινά, ολόκληρη την τρέχουσα περίοδο, οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι ευνοϊκές για δευτερογενείς μολύνσεις Περονοσπόρου.

Συστάσεις: Συνιστούμε προληπτικές τακτικές εφαρμογές με κατάλληλα για το στάδιο ανάπτυξης του αμπελώνα εγκεκριμένα προστατευτικά ή θεραπευτικά μυκητοκτόνα, πριν την εκδήλωση βροχοπτώσεων.

Στις περιπτώσεις που εκδηλωθούν βροχές σε απροστάτευτο αμπελώνα, να εφαρμοστούν άμεσα μυκητοκτόνα με θεραπευτική δράση.

ΩΪΔΙΟ (ΛΟΒΑ)

Διαπιστώσεις: Τα σταφύλια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα από το στάδιο του μούρου έως το κλείσιμο των ραγών.

Τα στάδια αυτά πρέπει να είναι προστατευμένα, ανεξάρτητα από την παρατήρηση προσβολών. Τυχόν προσβολή των ραγών από την ασθένεια στο πρώτο στάδιο ανάπτυξής τους, ίσως αποβεί καταστροφική για την παραγωγή.

Οι καιρικές συνθήκες την εποχή αυτή είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την γρήγορη επέκταση της ασθένειας.

Συστάσεις: Συνιστάται στους αμπελουργούς να επισκοπούν τον αμπελώνα δύο φορές την εβδομάδα, να συλλέγουν και να καταστρέφουν τούς προσβεβλημένους βλαστούς.

Ο μύκητας αναπτύσσεται καλύτερα στα σκιαζόμενα μέρη του φυτού. Προτείνεται η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές ομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα.

Για την αποτελεσματική προστασία των βοτρύων από την ασθένεια, θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης των ραγών αυτή την εποχή. Η καταπολέμηση του ωιδίου είναι δυνατό να συνδυαστεί με αυτή του περονοσπόρου, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μυκητοκτόνο που καταπολεμά και τους δύο μύκητες.

Η συχνότητα των επεμβάσεων για τις δευτερογενείς προσβολές του παθογόνου εξαρτάται επίσης από την πίεση της ασθένειας και τη δραστική ουσία του σκευάσματος (βλ. Πίνακα).

ΒΟΤΡΥΤΗΣ (ΤΕΦΡΑ ΣΗΨΗ)

Διαπιστώσεις: Στις πεδινές ιδίως περιοχές, οι συνθήκες κατά το τελευταίο διάστημα είναι περιστασιακά ευνοϊκές για μολύνσεις στις ράγες οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές με τις λανθάνουσες μολύνσεις των πράσινων ιστών που τυχόν έγιναν κατά την έναρξη της βλαστικής περιόδου.

Συστάσεις: Πληγές των ραγών από τις καταιγίδες, την ευδεμίδα και το ωίδιο, αποτελούν αιτία δευτερογενών προσβολών από τον παθογόνο μύκητα.

Η καταπολέμηση του ωιδίου και της ευδεμίδας καθώς και η εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων που μειώνουν την υγρασία στο περιβάλλον του αμπελώνα, συμβάλλουν στην μείωση της έντασης της ασθένειας.

Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση του βοτρύτη είναι δυνατό να συνδυαστεί με αυτή του ωιδίου, αλλά και του περονοσπόρου.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Στις λίστες φυτοπροστατευτικών έτους 2017 (έκδοση 28/4/2017 και ειδικά για την ευδεμίδα έκδοση 11/4/2017), σε συνεργασία με τον τοπικό γεωπόνο για την επιλογή εγκεκριμένου σκευάσματος, δοσολογίας, μεσοδιαστήματος εφαρμογής και για την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα φυτοπροστατευτικά.

Πηγή:www.e-ea.gr

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Έντομα που προσβάλλουν την ελιά

anthoforia

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την ελιά εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου και Φυτοπροστασίας Αχαΐας.

Οι πληροφορίες για τα έντομα από τα οποία κινδυνεύει η ελιά αυτή την περίοδο, αφορούν καλλιέργειες της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηλείας, της Κεφαλλονιάς, της Ζακύνθου , της Μεσσηνίας και της Ιθάκης.


 

Αναλυτικά: Πυρηνοτρήτης Πρώιμες περιοχές Συνίσταται να γίνουν επεμβάσεις για την καρπόβια γενιά του Πυρηνοτρήτη. Στις πρώιμες περιοχές άμεσα, στις μεσοπρώιμες περιοχές (10-13 Ιουνίου), στις όψιμες (15-18 Ιουνίου). Συλλήψεις από το δίκτυο παγίδων και προσβολή από Πυρηνοτρήτη (Prays oleae) Αυτή την εποχή έχει ολοκληρωθεί η καρπόδεση στους ελαιώνες και αναμένεται η εκκόλαψη της καρπόβιας γενιάς του Πυρηνοτρήτη.

Έχει παρατηρηθεί ανομοιομορφία και καθυστέρηση στην καρπόδεση που οφείλεται κυρίως στις άστατες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την προηγούμενη περίοδο. Οι πληθυσμοί του εντόμου, σύμφωνα με τις συλλήψεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων, είναι μέτριοι. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των επεμβάσεων εναντίον της καρπόβιας γενεάς είναι η εφαρμογή τους στον κατάλληλο χρόνο, κατά την εκκόλαψη ή λίγο μετά την εκκόλαψη της προνύμφης του εντόμου οι οποίες ωοτοκούν μέσα στους μικρούς καρπούς.

Συστήνονται χημικές επεμβάσεις, όταν οι καρποί έχουν μέγεθος περίπου 3-5 mm και επανάληψη μετά από περίπου 10 ημέρες, όταν το μέγεθος θα είναι περίπου 6-10 mm. Οι επεμβάσεις έχουν έμμεση δράση και σε άλλους εχθρούς όπως Ρυγχίτη, Δάκο κ.α.. beta-cufluthrin, chlorpyrifos-methyl, deltamethrin, lamda-cyhalothrin, phosmet, spinetoram, thiacloprid, thiamethoxam, thiamethoxam + lamda-cyhalothrin, deltamethrin + thiacloprid, για Βιολογική καλλιέργεια: Bacillus thuringiensis

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Ρυγχίτης και προσβολή σε καρπούς ελιάς

Μικρό κολεόπτερο, ερυθρό-κεραμιδί χρώματος, μήκους 5-6 mm με χαρακτηριστικό ρύγχος. Συμπληρώνει μία γενεά ανά δύο έτη. Όταν δημιουργηθούν οι καρποί τρέφονται απ’ αυτούς τρυπώντας τη σάρκα με το ρύγχος του. Έντονες προσβολές μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη καρπόπτωση το καλοκαίρι και κυρίως το φθινόπωρο.

Συνδυασμένη χημική καταπολέμηση με σκευάσματα κατά του Πυρηνοτρήτη

Μαργαρόνια και προσβολή σε ελιές

Λεπιδόπτερο έντομο με λευκές πτέρυγες, διαστάσεων 11-15 mm περίπου.

Γενικά οι προσβολές από το έντομο είναι περιοδικές και το μέγεθος τους ποικίλει από χρονιά σε χρονιά και από περιοχή σε περιοχή.

Όπου διαπιστώνονται σοβαρές ζημιές καταλήγουν σε αποφύλλωση των ελαιοδέντρων καθώς οι προνύμφες του εντόμου τρώνε τις κορυφές, τα φύλλα των νεαρών βλαστών και ενίοτε τον ελαιόκαρπο.

Νεαρά δενδρύλλια είναι δυνατό να καταστραφούν εξ` ολοκλήρου.

Στα ελαιοκομεία που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές να γίνει συνδυασμένη χημική καταπολέμηση με σκευάσματα κατά του Πυρηνοτρήτη σύμφωνα με τις λίστες που έχουν εκδοθεί. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ. στο οποίο αναλύονται στατιστικά αποτελέσματα που αφορούν σε παραβάσεις από τη χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ) στη καλλιέργεια της ελιάς, προκύπτει χρήση σκευασμάτων με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες. Σημαντικός είναι ο αριθμός των περιπτώσεων που ανιχνεύθηκε η δραστική ουσία chlorpyrifos σε δείγματα ελαιολάδου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μη εγκεκριμένη χρήση ΦΠ μπορεί να επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Αποφύγετε άσκοπη χρήση ΦΠ η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Συμβουλευτείτε τον Γεωπόνο σας.

Ακολουθείται πάντα πιστά τις οδηγίες της ετικέτας, αποκλειστικά με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια σκευάσματα.

 

Πηγή : e-ea.gr

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Μεγάλη ζήτηση και αυξημένες εξαγωγές για τα καρπούζια της Τριφυλίας, με τιμές που φτάνουν στα 35 λεπτά το κιλό

φωτο καρπουζια

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Μια εξαιρετική χρονιά είναι η φετινή για τα καρπούζια της Τριφυλίας. Οι καλές καιρικές συνθήκες μετά το «ξεσκέπασμα» είχαν σαν αποτέλεσμα να έχουν πολύ καλή ποιότητα. Η χρονιά ήταν πρώιμη αλλά οι παραγωγοί προχώρησαν στην συγκομιδή όταν τα καρπούζια να πληρούσαν τα ποιοτικά κριτήρια ωριμότητας (Brix). Οι καλές καιρικές συνθήκες στο εξωτερικό έφεραν αύξηση της ζήτησης και τόνωση των εξαγωγών. Όπως δήλωσε στον ΑγροΤύπο ο προϊστάμενος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος, «τα καρπούζια της περιοχής εξάγονται στην Κεντρική Ευρώπη (Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Τσεχία, Σλοβακία) στις Βαλκανικές χώρες, όπου εκτός της Βουλγαρίας και Ρουμανίας, φέτος εξάγονται και σε χώρες εκτός ΕΕ (Αλβανία, Σερβία, FYROM, Βοσνία – Ερζεγοβίνη). Εξαγωγές γίνονται και στη Νότια Ευρώπη (Ιταλία, Ελβετία), όπως και στις Σκανδιναβικές χώρες, Αγγλία και Ολλανδία».

Από τις 8 Μαΐου ξεκίνησε η συγκομιδή καρπουζιών (χαμηλής κάλυψης) στην Τριφυλία. Οι τιμές παραγωγού μέχρι στιγμής κυμαίνονται σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με πέρσι και η ζήτηση για εξαγωγές είναι αυξημένη. Οι εκτάσεις καλλιέργειας στην Τριφυλία παρέμειναν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα (6.000 στρέμματα) και αναμένεται να έχουμε μια παραγωγή της τάξης των 40.000 τόνων. Λόγω της καλής ποιότητας σχεδόν όλη η παραγωγή είναι εμπορεύσιμη. Μέχρι στιγμής έχει συγκομιστεί το 90% των πρώιμων στρογγυλών καρπουζιών και το 60% καρπουζιών τύπου βαρέλας. Συνολικά έχει συγκομιστεί περίπου το 70% της παραγωγής.

«Παρά την απεργία των γεωπόνων (εξυπηρετούν μέχρι τις 3 το μεσημέρι τις εξαγωγές προς ΕΕ), η καλή συνεργασία μεταξύ παραγωγών, εξαγωγικών φορέων και γεωπόνων ελεγκτών, βοήθησε πάρα πολύ στην ομαλή ροή των εξαγωγών. Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί στη ΔΑΟΚ περισσότερες από 500 αναγγελίες για εξαγωγές κηπευτικών. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί παραγωγοί της περιοχής δραστηριοποιούνται στην εξαγωγική διαδικασία κάνοντας ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Επίσης γίνονται φορτώσεις από εξαγωγείς όμορων νομών όπου οι αναγγελίες υποβάλλονται στις έδρες τους (κυρίως στην Ηλεία). Ένα ακόμη θετικό που είχαμε την φετινή χρονιά είναι ότι δοκιμάστηκαν νέα υβρίδια με καλά αποτελέσματα και την περιοχή επισκέφτηκαν ερευνητές και αξιολογητές από όλο τον κόσμο, για να δουν την υψηλή τεχνική καλλιέργειας που εφαρμόζεται στην περιοχή», τονίζει ο κ. Παρασκευόπουλος.

Όπως ανέφερε από την πλευρά του στον ΑγροΤύπο, ο παραγωγός από τα Φιλιατρά κ. Δημήτριος Τάμπασης: «οι καλές καιρικές συνθήκες στις αγορές της Ευρώπης έχουν αυξήσει την ζήτηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι τιμές παραγωγού στο στρογγυλό καρπούζι να κυμαίνονται στα 25-28 λεπτά το κιλό και στις βαρέλες στα 33-35 λεπτά».

 

Πηγή : agrotypos.gr

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Σφήκα καστανιάς

φωτο με καστανιά

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Το έντομο, προσβάλλοντας τους φυτικούς ιστούς και σχηματίζοντας τις κηκίδες, διαταράσσει την ανάπτυξη των δένδρων και μειώνει την καρποφορία. Μπορεί να υπάρξει μείωση της παραγωγής κατά 60-80%

Είναι το υμενόπτερο Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu οικ. Cynipidae. Κατάγεται από την Κίνα και εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Στην Ευρώπη εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2002 στην Ιταλία, το 2005 στην Σλοβενία το 2007 στη Γαλλία. Στη χώρα μας η παρουσία του εντόμου εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2014 στην Π.Ε. Το ακμαίο έχει μέγεθος 2-3 mm.

Προσβάλει όλα τα είδη καστανιάς. Δημιουργεί κηκίδες σε φύλλα βλαστούς και οφθαλμούς. Αρχικά οι κηκίδες έχουν χρώμα κοκκινωπό και αργότερα αποκτούν χρώμα πράσινο. Μέσα στις κηκίδες αναπτύσσονται οι προνύμφες οι οποίες αφού ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους εντός των κηκίδων, εξέρχονται τα ακμαία. Η διάδοση του εντόμου σε άλλες περιοχές γίνεται με την εισαγωγή μολυσμένων δενδρυλλίων κλαδιών ή βλαστών. Σε μικρές αποστάσεις το έντομο εξαπλώνεται με το πέταγμα των ακμαίων.

Οδηγίες:

1.Αυτή την εποχή οι παραγωγοί των κάστανων όλων των νομών παρακαλούνται να ελέγχουν συστηματικά τους οπωρώνες για την ύπαρξη κηκίδων και να ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές ΔΑΟΚ.

2.Να αφαιρούνται και να καίγονται όλα τα προσβεβλημένα τμήματα των δένδρων όπου αυτό είναι εφικτό. Η αφαίρεση των κηκίδων έχει νόημα πριν την έξοδο των ακμαίων (από την άνοιξη ως τις αρχές καλοκαιριού).

3.Χρήση υγιών δενδρυλλίων εμβολίων και αποφυγή διακίνησης μολυσμένων κλαδιών βλαστών κλπ .

4.Η χημική καταπολέμηση όπου είναι εφικτή εναντίον των ακμαίων μπορεί να παρέχει κάποιου είδους προστασία. Οι επεμβάσεις εναντίον των κηκίδων δεν εγγυώνται την καταπολέμηση. Εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για το έντομο δεν υπάρχουν.

5.Ως μόνιμη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του εντόμου θεωρείται η βιολογική καταπολέμηση με χρήση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis.

Όλα τα σκευάσματα που περιέχουν το παρασιτοειδές θα πρέπει να εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακροοργανισμούς (Διαδικασία που προβλέπεται στην 10522/117908/22-9-2014/ Β’ 2622 Υπουργική Απόφαση).

Περιφερειακό Kέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αργολίδας

Πηγή: e-ea.gr

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Αναγκαίες επεμβάσεις στο αμπέλι

Ampelia 3_4_2015 000

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Γεωργικές προειδοποιήσεις για τις περιοχές: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, Ιθάκης.
ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η 2η πτήση του εντόμου στις 29-30 Μαΐου στις πεδινές περιοχές. Τα πρώτα αυγά εντοπίστηκαν στις 30 Μαΐου. Το 50% των ωοτοκιών αναμένεται στις 16-21 Ιουνίου.

Συστάσεις: Εάν πρόκειται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η 1 η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 7-11 Ιουνίου.

Σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η 1 η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 14-18 Ιουνίου.

Συνιστάται η τακτική και ανά διήμερο διενέργεια ενός ελέγχου προσβολής. Η απόφαση για τον χρόνο επανάληψης της επέμβασης, εξαρτάται από τον επανέλεγχο του ύψους της προσβολής, την παραγωγική κατεύθυνση, την ευαισθησία της ποικιλίας, το ιστορικό του αμπελώνα και το φυτοπροστατευτικό.


ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Ζημιές: Προσβάλλουν τα φύλλα προκαλώντας χλωρωτικές κηλίδες, που σε έντονες προσβολές (καλοκαιρινοί μήνες) αποκτούν υπόφαιο χρώμα.

Συστάσεις: Συνιστάται η συστηματική παρακολούθηση για την διαπίστωση της παρουσίας των τετρανύχων, αλλά και των ωφελίμων ακάρεων και εντόμων.

Η παρακολούθηση γίνεται με συστηματικές δειγματοληψίες εβδομαδιαίως, ως εξής: από 20 πρέμνα/στρέμμα (με έμφαση στις εξωτερικές γραμμές), επιλέγεται 1 φύλλο/πρέμνο.

Το φύλλο επιλέγεται μεταξύ 2ου – 4 ου μεσογονατίου για την περίοδο της έντονης βλαστητικής δραστηριότητας, ενώ για το υπόλοιπο διάστημα (άνθηση-τρύγος) διαλέγουμε το 4ο φύλλο. Η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται πάντα με την βοήθεια μεγεθυντικού φακού.

Επέμβαση με κατάλληλα και εγκεκριμένα ακαρεοκτόνα, συνιστάται σε έντονες προσβολές (>70% φύλλων προσβ/μένα) και εφόσον η αναλογία αρπακτικά : φυτοφάγα είναι μικρή (< 1 : 5).

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις πρωτογενών & δευτερογενών μολύνσεων: Μετά τη γονιμοποίηση, από την καρπόδεση και μέχρι το «γυάλισμα», οι ράγες και η ράχη του βοτρύων παραμένουν ευαίσθητες στην προσβολή, όσο υπάρχουν λειτουργικά στομάτια στην επιφάνειά τους.

Τα γραφήματα με δεδομένα από τους αυτόματους τηλεμετρικούς μετεωρολογικούς σταθμούς (ΑΤΜ) δείχνουν ότι η βροχόπτωση στις 28 στις πεδινές περιοχές (Μεσσηνία και Ηλεία) και στις 25-27 Μαΐου στα Καλάβρυτα, προκάλεσαν ευνοϊκές συνθήκες για σοβαρές έως μέτριες πρωτογενείς μολύνσεις στους αμπελώνες.

Επίσης, στα ίδια γραφήματα διαπιστώνουμε ότι σχεδόν καθημερινά, ολόκληρη την τρέχουσα περίοδο, οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι ευνοϊκές για δευτερογενείς μολύνσεις Περονοσπόρου.

Συστάσεις: Συνιστούμε προληπτικές τακτικές εφαρμογές με κατάλληλα για το στάδιο ανάπτυξης του αμπελώνα εγκεκριμένα προστατευτικά ή θεραπευτικά μυκητοκτόνα, πριν την εκδήλωση βροχοπτώσεων.

Στις περιπτώσεις που εκδηλωθούν βροχές σε απροστάτευτο αμπελώνα, να εφαρμοστούν άμεσα μυκητοκτόνα με θεραπευτική δράση.
ΩΪΔΙΟ (ΛΟΒΑ)

Παρατηρήσεις: Τα σταφύλια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα από το στάδιο του μούρου έως το κλείσιμο των ραγών. Τα στάδια αυτά πρέπει να είναι προστατευμένα, ανεξάρτητα από την παρατήρηση προσβολών. Τυχόν προσβολή των ραγών από την ασθένεια στο πρώτο στάδιο ανάπτυξής τους, ίσως αποβεί καταστροφική για την παραγωγή.

Οι καιρικές συνθήκες την εποχή αυτή είναι ευνοϊκές για την γρήγορη επέκταση της ασθένειας.

Συστάσεις: Συνιστάται στους αμπελουργούς να επισκοπούν τον αμπελώνα δύο φορές την εβδομάδα, να συλλέγουν και να καταστρέφουν τούς προσβεβλημένους βλαστούς.

Ο μύκητας αναπτύσσεται καλύτερα στα σκιαζόμενα μέρη του φυτού. Προτείνεται η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές ομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα.

Για την αποτελεσματική προστασία των βοτρύων από την ασθένεια, θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης των ραγών αυτή την εποχή.

Η καταπολέμηση του ωιδίου είναι δυνατό να συνδυαστεί με αυτή του περονοσπόρου, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μυκητοκτόνο που καταπολεμά και τους δύο μύκητες Η συχνότητα των επεμβάσεων για τις δευτερογενείς προσβολές του παθογόνου εξαρτάται επίσης από την πίεση της ασθένειας και τη δραστική ουσία του σκευάσματος (βλ. Πίνακα).

ΒΟΤΡΥΤΗΣ (ΤΕΦΡΑ ΣΗΨΗ)

Παρατηρήσεις: Προσβάλει κυρίως μέσω πληγών (χαλάζι, άνεμος, έντομα, πουλιά, επίδραση ωιδίου και ευδεμίδας, ακανόνιστα ή υπερβολικά ποτίσματα). Με κατάλληλες καιρικές συνθήκες προσβάλλονται οι ταξιανθίες και οι ράγες.

Τα μολύσματα (κονίδια) του μύκητα μεταφέρονται εύκολα με τον άνεμο και τη βροχή. Ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή των κονιδίων και την πραγματοποίηση των μολύνσεων είναι θερμοκρασίες 15-25 0C και βροχή ή υγρασία με τη μορφή ομίχλης και δροσιάς.

Συστάσεις: Πληγές των ραγών από τις καταιγίδες, την ευδεμίδα και το ωίδιο, αποτελούν αιτία δευτερογενών προσβολών από τον παθογόνο μύκητα. Η καταπολέμηση του ωιδίου και της ευδεμίδας καθώς και η εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων που μειώνουν την υγρασία στο περιβάλλον του αμπελώνα, συμβάλλουν στην μείωση της έντασης της ασθένειας.

Επίσης, σε πυκνόρραγες ποικιλίες, η ορθολογική χρήση ορμονών συντελεί στην επιμήκυνση της ράχης του σταφυλιού, με αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των ραγών, που οδηγεί σε μείωση της ταχύτητας εξάπλωσης της προσβολής. Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση του βοτρύτη είναι δυνατό να συνδυαστεί με αυτή του ωιδίου, αλλά και του περονοσπόρου.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
Στις λίστες φυτοπροστατευτικών έτους 2017, σε συνεργασία με τον τοπικό γεωπόνο για την επιλογή εγκεκριμένου σκευάσματος, δοσολογίας, μεσοδιαστήματος εφαρμογής και για την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα φυτοπροστατευτικά.

Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Έντομα και ασθένειες στο αμπέλι

Ampelia 3_4_2015 000

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, εξέδωσε νέο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για το αμπέλι για τις περιοχές Αιτω/νίας, Αχαΐας ,Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου  και Ιθάκης.

Αναλυτικά:

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις: Μηδενικές συλλήψεις πρώτης γενεάς στις πεδινές περιοχές. Για τις ημιορεινές και ορεινές δεν υπάρχουν δεδομένα.
Συστάσεις:

Συνιστάται η τακτική και ανά διήμερο διενέργεια ελέγχου προσβολής.

Η απόφαση για συμπληρωματικής επέμβαση φυτοπροστασίας, εξαρτάται από το ύψος της προσβολής, την παραγωγική κατεύθυνση, την ευαισθησία της ποικιλίας και από το είδος του εντομοκτόνου. Τυχόν επαναληπτικές επεμβάσεις, να γίνουν τηρούμενων των ορίων από τον τρύγο.

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΙ

Παρατηρήσεις:

Λίγο πριν την άνθιση διαπιστώνεται η παρουσία των εντόμων στην τρυφερή βλάστηση. Τα έντομα μπορούν να τραφούν σε όλα τα μέρη του πρέμνου και οι ζημιές που προκαλούν είναι άμεσοι, διότι ρουφούν χυμούς και αδυνατίζουν το πρέμνο και έμμεσοι, διότι με τα άφθονα μελιτώδη εκκρίματα που παράγουν, καλύπτουν βλαστούς, φύλα και σταφύλια.

Τα μυρμήγκια τρέφονται από τα μελιτώδη εκκρίματα των εντόμων και η παρουσία τους αποτελεί μία πρώιμη ένδειξη της έναρξης δραστηριοποίησης τους. Έχουν σημαντικό αριθμό φυσικών εχθρών (παρασιτοειδή υμενόπτερα, αρπακτικά κολεόπτερα και άλλα αρθρόποδα).
Συστάσεις:

Στους αμπελώνες που διαπιστώνεται μεγάλη προσβολή, συνιστάται η σήμανση (μαρκάρισμα) των προσβεβλημένων πρέμνων και η τοπική επέμβαση με εγκεκριμένο εντομοκτόνο.

ΘΡΙΠΕΣ

Παρατηρήσεις: Η περίοδος της άνθησης μέχρι και την καρπόδεση, είναι η κρισιμότερη περίοδος για την πρόκληση ζημιών μεγάλης οικονομικής σημασίας από τη δραστηριότητα των θριπών.

Συστάσεις:

Συνιστάται τακτική επισκόπηση των ανθοταξιών για την παρουσία εντόμων. Συνιστάται άμεσα επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο, στην περίπτωση που διαπιστώνονται υψηλοί πληθυσμοί του εντόμου.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις πρωτογενών & δευτερογενών μολύνσεων:

Τα παρακάτω ενδεικτικά γραφήματα από τους αυτόματους τηλεμετρικούς μετεωρολογικούς σταθμούς (ΑΤΜ) δείχνουν ότι οι βροχοπτώσεις στις 24-25 Μαΐου προκάλεσαν σοβαρές έως μέτριες ευνοϊκές συνθήκες για πρωτογενείς μολύνσεις στους αμπελώνες σε ορισμένες πεδινές περιοχές. Επίσης, στα ίδια γραφήματα διαπιστώνουμε ότι σχεδόν καθημερινά, ολόκληρη την τρέχουσα εβδομάδα, οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι ευνοϊκές για δευτερογενείς μολύνσεις Περονοσπόρου.

Συστάσεις:

Μετά τη γονιμοποίηση, από την καρπόδεση και μέχρι το «γυάλισμα», οι ράγες και η ράχη του βοτρύων παραμένουν ευαίσθητες στην προσβολή, όσο υπάρχουν λειτουργικά στομάτια στην επιφάνειά τους. Συστήνονται προληπτικές τακτικές εφαρμογές με κατάλληλα για το στάδιο ανάπτυξης του αμπελώνα εγκεκριμένα προστατευτικά ή θεραπευτικά μυκητοκτόνα, πριν την εκδήλωση βροχοπτώσεων. Στις περιπτώσεις που εκδηλωθούν βροχές σε απροστάτευτο αμπελώνα, να εφαρμοστούν άμεσα μυκητοκτόνα με θεραπευτική δράση.

ΩΪΔΙΟ (ΛΟΒΑ)

Παρατηρήσεις:

Τα σταφύλια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα από το στάδιο του μούρου έως το κλείσιμο των ραγών. Τα στάδια αυτά πρέπει να είναι προστατευμένα, ανεξάρτητα από την παρατήρηση προσβολών. Τυχόν προσβολή των ραγών από την ασθένεια στο πρώτο στάδιο ανάπτυξής τους, ίσως αποβεί καταστροφική για την παραγωγή. Γενικά, συνιστάται προσοχή σε περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί και κυρίως όταν επικρατούν κατάλληλες για την ασθένεια καιρικές συνθήκες (βλ. διαγράμματα στο τέλος).

Συστάσεις:

Συνιστάται στους αμπελουργούς να επισκοπούν τον αμπελώνα δύο φορές την εβδομάδα, να συλλέγουν και να καταστρέφουν τούς προσβεβλημένους βλαστούς. Ο μύκητας αναπτύσσεται καλύτερα στα σκιαζόμενα μέρη του φυτού. Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας των ασθενειών του περονοσπόρου και του ωιδίου.

Στην περίπτωση που επικρατούν ευνοϊκές για την ασθένεια καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα στις ευαίσθητες ποικιλίες, οι βότρυες πρέπει να είναι συνεχώς προστατευμένοι με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκτοκτόνο. Προτείνεται η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα. Για την αποτελεσματική προστασία των βοτρύων από την ασθένεια, θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης των ραγών αυτή την εποχή.

Η καταπολέμηση του ωιδίου είναι δυνατό να συνδυαστεί με αυτή του περονοσπόρου, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μυκητοκτόνο που καταπολεμά και τους δύο μύκητες Η συχνότητα των επεμβάσεων για τις δευτερογενείς προσβολές του παθογόνου εξαρτάται επίσης από την πίεση της ασθένειας και τη δραστική ουσία του σκευάσματος.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ (ΤΕΦΡΑ ΣΗΨΗ)

Παρατηρήσεις:

Προσβάλει κυρίως μέσω πληγών (χαλάζι, άνεμος, έντομα, πουλιά, επίδραση ωιδίου και ευδεμίδας, ακανόνιστα ή υπερβολικά ποτίσματα). Με κατάλληλες καιρικές συνθήκες προσβάλλονται οι ταξιανθίες και οι ράγες. Τα μολύσματα (κονίδια) του μύκητα μεταφέρονται εύκολα με τον άνεμο και τη βροχή. Ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή των κονιδίων και την πραγματοποίηση των μολύνσεων είναι θερμοκρασίες 15-25 0C και βροχή ή υγρασία με τη μορφή ομίχλης και δροσιάς.

Συστάσεις:

Πληγές των ραγών από τις καταιγίδες, την ευδεμίδα και το ωίδιο, αποτελούν αιτία δευτερογενών προσβολών από τον παθογόνο μύκητα. Η καταπολέμηση του ωιδίου και της ευδεμίδας και η εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων που μειώνουν την υγρασία στο περιβάλλον του αμπελώνα, συμβάλλουν στην μείωση της έντασης της ασθένειας.

Επίσης, σε πυκνόρραγες ποικιλίες, η ορθολογική χρήση ορμονών συντελεί στην επιμήκυνση της ράχης του σταφυλιού, με αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των ραγών, που οδηγεί σε μείωση της ταχύτητας εξάπλωσης της προσβολής.

Για την αποφυγή προσβολής των ανθοταξιών σε ευαίσθητες ποικιλίες και σε περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί και οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για την πραγματοποίηση μολύνσεων, συνιστάται η εφαρμογή ενός ψεκασμού με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Επίσης, επέμβαση συνιστάται μετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέμων. Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση του βοτρύτη είναι δυνατό να συνδυαστεί με αυτή του ωιδίου, αλλά και του περονοσπόρου.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Στις λίστες φυτοπροστατευτικών έτους 2017 (έκδοση 28/4/2017), σε συνεργασία με τον τοπικό γεωπόνο για την επιλογή εγκεκριμένου σκευάσματος, δοσολογίας, μεσοδιαστήματος εφαρμογής και για την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα φυτοπροστατευτικά.

Πηγή: e-ea.gr

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Οι προϋποθέσεις για γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντός δασών

δασικα

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης εντός δασικών εκτάσεων , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1782/Β/23 Μαΐου 2017.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η έγκριση επέμβασης για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια ασκεπών εντός δασών εκτάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014, ως και η έγκριση επέμβασης των δυναμένων να εκχερσωθούν δασικών εκτάσεων ή δημόσιων εκτάσεων της περίπτωσης α της παρ. 5 άρθρου 3 ν.998/1979 όπως ισχύει, ή τμημάτων αυτών, κατά τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις, διενεργούνται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Οι προς διάθεση εκτάσεις πρέπει,

α) να μην εμπίπτουν στο προστατευτικό καθεστώς του άρθρου 38 του ν. 998/1979 όπως ισχύει,

β) να μην εμπίπτουν στις περιπτώσεις β της παραγράφου 1 και α και ζ της παραγράφου 2 άρθρου 4 του ν. 998/1979,

γ) να έχουν κλίση εδάφους μικρότερη του 25%,

δ) όταν βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας του ν. 1650/1986, όπως ισχύει εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 15 άρθρου 45 ν. 998/1979 όπως ισχύει,

ε) όταν εμπίπτουν εντός ισχύοντος διαχειριστικού σχεδίου δασοπονικής εκμετάλλευσης δάσους ή διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, να υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη ή να τροποποιείται αυτό αναλόγως, ώστε η αιτούμενη χρήση να μην παραβλάπτει τη συνοχή και συνέχιση της δασοπονικής εκμετάλλευσης ή την άσκηση της επιχώριας κτηνοτροφίας,

στ) να μην διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας, που προκύπτει ως συνέπεια διαχείρισης.

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ

Πηγή :paseges.gr

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Εχθροί και ασθένειες των εσπεριδοειδών

εσπεροειδη

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, εξέδωσε Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για τα εσπεριδοειδή.

Οι προειδοποιήσεις αφορούν τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας, της Μεσσηνίας, της Ηλείας, της Κεφαλλονιάς, της Ζακύνθου και της Ιθάκης.

Αυτή την περίοδο, τα δέντρα στους οπωρώνες συνεχίζουν τη βλαστική τους ανάπτυξη, βρίσκονται στο στάδιο της καρπόδεσης. Στις πρώιμες περιοχές ο κάλυκας έχει αρχίσει να ενώνεται στον καρπό, στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές αναμένεται αυτό να γίνει στο επόμενο 10ήμερο.

Η παραγωγική διαδικασία φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά σε όλες τις περιοχές.

Ψευδόκοκκος – Ισέρια


Πολύ διαδεδομένο κοκκοειδές το οποίο προσβάλλει όλα τα φυτικά μέρη πολλών καλλιεργειών τα οποία καλύπτει με βαμβακώδη κέρινα νημάτια.

Ιδιαίτερα διαδεδομένο στα εσπεριδοειδή, ενώ τα αποτελέσματα της ζημιάς εμφανίζονται στους καρπούς, αρκετά αργότερα, υποβαθμίζοντας σημαντικά την εμπορική τους αξία από τα διάφορα αποχωρήματα του εντόμου και την άφθονη μελιτώδη ουσία που εκκρίνει. Εξασθενεί τα φυτά με την απομύζηση χυμών κι

επιπλέον προκαλεί την ανάπτυξη καπνιάς στα μελιτώδη εκκρίματά του. Μπορεί να προκαλέσει και πτώση μικρών καρπών.

Επεμβάσεις σε οπωρώνες που διαπιστώθηκαν τα προηγούμενα έτη σημαντικές προσβολές, πάντα όμως πριν τα σέπαλα του κάλυκα κλείσουν πάνω στον καρπό (βλ. σχέδιο). Συνήθως αρκούν μία επέμβαση αυτή την εποχή και ακόμα μια δεύτερη περίπου στο τέλος Αυγούστου-Σεπτέμβριο για να κρατηθούν τα δένδρα καθαρά από προσβολές.

Ψώρρες

Μυτιλόμορφη ,Παρλατόρια ,Κόκκινη , Λευκή

Υπάρχουν μόνο σποραδικές προσβολές σε οπωρώνες. Κοκκοειδή που προσβάλλουν φύλλα, κλάδους, καρπούς, επί των οποίων παραμένουν και προκαλούν κηλίδωση και παραμόρφωση καρπών, ξήρανση, πτώση κ.α. Η ζημιά πρόκειται να εμφανισθεί αργότερα στον καρπό υποβαθμίζοντας την αξία του.

Σοβαρές προσβολές παρατηρούνται σε δέντρα με πυκνή βλάστηση ή στα παραμελημένα. Μόνο σε οπωρώνες που πέρυσι παρουσίασαν σημαντικές προσβολές να γίνει καταπολέμηση συνδυαστικά με αυτή του Ψευδόκοκκου. (Άλατα καλίου λιπαρών οξέων, Παραφινικά λάδια, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφώς, Χλωρπυριφώς μεθύλ, Πυριπροξιφέν) Αλευρώδεις -Εριώδης, -Διαλευρώδης Ακμαία Διαλευρώδη (Dialeurodes citri) σε πορτοκαλιές.

Αλευρώδεις

Εριώδης, -Διαλευρώδης

Τα ακμαία σε όλα τα στάδια του βιολογικού τους κύκλου προσβάλλουν την τρυφερή βλάστηση. Εκεί απομυζούν φυτικούς χυμούς με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ανάπτυξη των φυτικών μερών, η δυνατότητα φωτοσύνθεσης και να εξασθενεί το δένδρο.

Επιπλέον στα μελιττώδη εκκρίματα αναπτύσσονται δευτερογενώς μύκητες της καπνιάς και προκαλούν μαύρισμα φύλλων και καρπών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται ανάλογα με την περιοχή η σταδιακή εκκόλαψη των αβγών και οι προνύμφες του 1ού σταδίου (κινητές μορφές). Απαιτείται τακτικός έλεγχος του πληθυσμού του εντόμου.

Χημικά μέτρα:

Μόνο με κατάλληλα σκευάσματα σύμφωνα με τις λίστες που έχουν εκδοθεί με την έναρξη της προσβολής, όταν ο πληθυσμός είναι μικρός. Προσοχή στις οδηγίες ετικέτας. Συστήνονται επεμβάσεις, στις συνιστώμενες δόσεις ανά εχθρό, με παραφινικά λάδια σε συνδυασμό με σκευάσματα που επιδρούν στις εκδύσεις του εντόμου, επηρεάζουν τη μετάβαση του εντόμου από το ένα στάδιο στο άλλο, ή άλλα μιμητικά της ορμόνης νεότητας του εντόμου που παρεμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη και την ενηλικίωση του εντόμου. (Δελταμεθρίν, Ιμιντακλοπρίντ, Άλατα καλίου λιπαρών οξέων, Παραφινικά λάδια, Σπιροτετραμάτ, Φοσμέτ).

Καλλιεργητικά μέτρα:

Αποφυγή όψιμων αζωτούχων λιπάνσεων. Κλάδεμα των δέντρων για καλύτερο αερισμό και αφαίρεση των λαίμαργων βλαστών.

Αποφύγετε τις υπερβολικές αρδεύσεις. Βιολογικά μέτρα: Απελευθέρωση και προστασία ορισμένων φυσικών εχθρών (όπως τα ενδοφάγα παράσιτα Cales noacki και το Encarsia lahorensis). Εφαρμογές με Παραφινικά λάδια, Άλατα καλίου και μικροβιακά σκευάσματα Beauveria bassiana.

Αφίδες

Δεν έχουν παρατηρηθεί ανησυχητικές προσβολές.

Δημιουργούν αποικίες στην κάτω επιφάνεια των της τρυφερής βλάστησης. Επικίνδυνες διότι μπορεί να μεταφέρουν ιώσεις. Επιμελής έλεγχος των οπωρώνων ανά τακτά διαστήματα (8-10 ημέρες), για τον έλεγχο της έκτασης της προσβολής, και αν ξεπερνάει τα ανεκτά όρια (5-10% αποικίες σε βλαστούς μανταρινιών και πορτοκαλιών αντίστοιχα) να γίνει καταπολέμηση με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις λίστες που έχουν εκδοθεί.

Θρίπες

Είναι μικρό πολυφάγο έντομο και ο αριθμός των γενεών του εξαρτάται κυρίως από την θερμοκρασία και την υγρασία. Η προσβολή στους καρπούς -επιδερμικές αλλοιώσεις- ξεκινά από το νεαρό στάδιο (καρπός σαν μπιζέλι ή καρύδι) και η ζημιά επεκτείνεται με την αύξηση των ιστών δημιουργώντας παραμορφώσεις.

Τελικά η εμπορική αξία των καρπών υποβαθμίζεται σημαντικά. Όταν διαπιστωθεί η προσβολή, ή σε περιπτώσεις που είχαν διαπιστωθεί ζημιές την προηγούμενη χρονιά, συστήνονται ψεκασμοί (συνδυαστικοί με τον Ψευδόκοκκο) για προστασία των καρπών, μετά την πτώση των πετάλων με κατάλληλα εντομοκτόνα.

Συμβουλευτείτε το Γεωπόνο σας. Αποφύγετε άσκοπες χημικές επεμβάσεις που αναπτύσουν την ανθεκτικότητα του εχθρού, καταστρέφουν τα ωφέλιμα έντομα και απειλούν το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών. Εφαρμόζετε αποκλειστικά, με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια σκευάσματα. Τηρείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Έντομα που πλήττουν την ελιά

olive_trees

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου παρέχει πληροφορίες για τον πυρηνοτρήτη, τον ρυγχίτη και τον ωτιόρυγχο στην ελιά.

ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ (̟ποικιλία Κορωνέϊκη) Πρώιµες ̟περιοχές: Ολοκληρώθηκε η καρπόδεση – καρποί µεγέθους κόκκου σταριού.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του ̟πυρηνοτρήτη ξεκίνησε στις παραλιακές και στις πρώιµες περιοχές. Έχουν διαπιστωθεί οι πρώτες ωοτοκίες στους µικρούς καρπούς.

Η ̟προνύµφη µπαίνει στον καρπό τραυµατίζοντας τον ποδίσκο, αναπτύσσεται και τρέφεται στον πυρήνα.

Οι ̟προσβεβληµένοι καρ̟ποί ξηραίνονται, µαυρίζουν και ̟πέφτουν ̟πριν τη συγκοµιδή. −Συστήνεται ψεκασµός κάλυψης κατά των ̟προνυµφών µε κατάλληλα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα. Στόχος της ε̟πέµβασης είναι η καταπολέµηση των νεαρών ̟προνυµφών πριν µπουν στον καρπό.

Παραλιακές και πρώιµες περιοχές: 20 – 23 Μαΐου. Εξετάστε την καρποφορία των δέντρων. Ανάγκη καταπολέµησης έχουν ελαιώνες µε χαµηλά επίπεδα καρπόδεσης.

Αν τα δέντρα έχουν δέσει ικανο̟ποιητικά, δεν χρειάζεται να ψεκάσετε. Είναι ε̟πίσης ε̟πιζήµιο για τα έντοµα “µη-στόχους” να ψεκάζονται δέντρα ̟που έχουν ασήµαντη καρ̟ποφορία. Λόγω της αστάθειας των καιρικών συνθηκών τις ηµέρες που ακολουθούν να ενηµερώνεστε µέσω έγκυρων ̟προγνώσεων καιρού ̟προτού εκτελέσετε τον ψεκασµό ώστε να αποφύγετε πιθανές βροχοπτώσεις.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ ( µπιμπικας ) (Rhynchites cribripennis)

Είναι ένα µικρό σκαθάρι µεγέθους 0,5 εκ. χρώµατος κεραµιδί µε χαρακτηριστικό ρύγχος. Εµφανίζει κατά περιοχές, περιοδικά και ακανόνιστα εξάρσεις ̟πληθυσµών µε σηµαντικές ̟προσβολές. Μετά την καρ̟πόδεση τα ακµαία τρέφονται µε τους νεαρούς καρ̟πούς και αργότερα κατά τον Ιούνιο ωοτοκούν σχηµατίζοντας µε το ρύγχος τους τρύ̟πες µορφής «κρατήρα» ̟πάνω στην ε̟πιφάνεια των καρ̟πών. Οι ̟προνύµφες τρέφονται στον ̟πυρήνα των ̟προσβεβληµένων καρ̟πών ̟προκαλώντας ̟πρόωρη καρπόπτωση.

− Στους ελαιώνες των ̟πρώιµων ̟περιοχών συστήνεται έλεγχος ̟πυκνότητας ̟πληθυσµού µε τίναγµα των κλαδιών νωρίς το ̟πρωί ̟πάνω σε λευκό χαρτί. Αν καταµετρηθούν ̟περισσότερα α̟πό 3-4 ακµαία ̟πρέ̟πει να γίνει ψεκασµός µετά την ολοκλήρωση της καρ̟πόδεσης, ιδιαίτερα ό̟που διαπιστώθηκαν ζημιές τα δύο ̟προηγούμενα χρόνια. Με τη επιλογή κατάλληλου εντομοκτόνου γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση µε τον ̟πυρηνοτρήτη.

ΩΤΙΟΡΥΓΧΟΣ:

(Otiorrynchus cribricollis)

Πρόκειται για ένα µικρό νυχτόβιο σκαθάρι ̟ου βρίσκεται την ηµέρα κρυµµένο στο χώµα και ανεβαίνει την νύχτα από τον κορµό στα δέντρα. Προσβάλει τα τρυφερά µέρη των δέντρων προκαλώντας χαρακτηριστικά περιφερειακά πριονωτά φαγώµατα στα φύλλα και ̟πτώση καρ̟πών µαζί µε τον ποδίσκο ή µέρος του τρυφερού βλαστού.

− Στις πρώιµες περιοχές και µόνο σε ελαιώνες µε ιστορικό ̟προσβολών συνιστάται να γίνουν επεμβάσεις στο έδαφος εναντίον των ακµαίων, σε ακτίνα 50 εκ. γύρω α̟πό τη βάση του κορµού µε εγκεκριµένο οργανοφοσφωρικό σκεύασµα (διακο̟πή της ανόδου του εντόµου στα δέντρα). Μ̟πορεί να γίνει συνδυασµένη αντιµετώ̟πιση µε τον ̟πυρηνοτρήτη φροντίζοντας να ψεκάζονται ο λαιµός και ο κορµός των δέντρων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Στην ήδη εγκεκριµένη στην ελιά για τον ̟πυρηνοτρήτη και τον δάκο δραστική phosmet δόθηκε α̟πό 29-3-2017 µε τρο̟πο̟ποίηση του φάσµατος δράσης έγκριση σε σκεύασµα και για τη µαργαρόνια, τον ωτιόρυγχο και το λεκάνιο. Οι ε̟πεµβάσεις κατά των εχθρών της ελιάς ε̟πιλέγετε να γίνονται µόνο µε φυτο̟προστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια α̟πό τις λίστες των εγκεκριµένων δραστικών ουσιών.

Πηγή:www.e-ea.gr

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail